Patientavgifter i Sörmland

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Här finner du information om de avgifter som gäller inom vården i Sörmland. Landstingets patientavgifter är fastställda av landstingsfullmäktige. Som patient betalar du den avgift som gäller i det landsting du besöker. Det innebär att avgifterna kan variera i olika landsting.

Det finns även högkostnadsskydd, som är maxbelopp för vad vård, sjuktransporter och läkemedel kostar dig under ett år. Högkostnadsskyddet gäller i hela Sverige.

Visa mer

Patientavgifter 2018

Patientavgifter 2018

Besök på vårdcentral


Besök, vardagar* 0:-
Besök, helgjour 400:-
Receptförnyelse 0:-
Avgift för uteblivet, ej avbokat besök 300:-

Besök på Sjukhus

 
Besök** 400:-
Läkarbesök på akutmottagning 400:-
Receptförnyelse 0:-
Avgift för uteblivet, ej avbokat besök 450:-

Avgifter för övriga besök

 
Ambulanstransport 400:-
Besök röntgen, klinisk fysiologi, provtagning 0:-
Riktade hälsokontroller 0:-
Avgift för uteblivet, ej avbokat besök 450:-

Avgifter för sjukhusvistelse

 
Avgift per dygn 100:-

Intyg

 
Förlängd sjukskrivning utan besök 0:-
Intyg utöver sjukintyg till försäkringskassa debiteras enligt särskild taxa

* Vårdcentral och privata vårdgivare på primärvårdsnivå som har avtal med Landstinget Sörmland
** Gäller även privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland

Fäll ihop

Särskilda regler och undantag

Särskilda regler och undantag

Barn och ungdomar

För barn och ungdomar är ambulanstransport, besök och sjukhusvistelser kostnadsfria till och med det år de fyller 19 år. Undantaget är bland annat intyg, vaccinationer inför utlandsresor, hälsokontroller, uteblivna besök och sjukresor.

TBE-vaccination är avgiftsfri för barn och ungdomar i Landstinget Sörmland till och med det år du fyller 19 år.

85 år och äldre

Är du 85 år eller äldre är alla besök hos vårdcentral och sjukhus gratis. Även ambulanstransport är gratis. Däremot får du betala för uteblivet besök och om du blir inlagd på sjukhus.

Vaccinationer, intyg och hälsokontroller

Om du vill kontrollera din hälsa, få ett intyg eller vaccinera dig gäller en särskild taxa. Avgifter för detta ingår inte i högkostnadsskyddet och frikort gäller inte.

Dödsfall i hemmet

När en person avlider i hemmet är det hälso- och sjukvårdens ansvar att konstatera dödsfallet och att ta hand om kroppen på ett värdigt sätt. Landstinget Sörmland beställer transport till bårhus av en begravningsbyrå och står för transportkostnaden i de flesta fall.

Landstinget står inte för kostnaden för transport till bårhus

 • om anhöriga väljer att själva beställa transport till bårhus
 • om kroppen sveps och läggs direkt i kista
 • om personen ej är folkbokförd i Sörmland 
 • om en svensk medborgare avlider utanför Sverige
 • om en utländsk medborgare avlider i Sverige
 • vid transport av stoft.

Har du frågor om avgifter?

Kontakta den aktuella mottagningen så hjälper de dig.

Fäll ihop

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskydd för besök inom sjukvården

Högkostnadsskyddet för sjukvård är 1 100 kronor. Det innebär att du betalar högst 1 100 kr för sjukvårdsbesök under en 12-månadersperiod. Om du till exempel går på ett läkarbesök och redan betalat 1 095 kr för tidigare besök, behöver du alltså bara betala fem kronor för det sista besöket. För den återstående tiden av perioden får du sedan ett frikort. Idag ska du vid varje besök inom sjukvården begära att få din avgift stämplad i ett högkostnadskort. Sedan våren 2017 använder Landstinget Sörmland e-frikort. Detta innebär att stämpelkortet försvinner och istället sker registrering av högkostnadskort och frikort digitalt. Här kan du läsa mer om e-frikort.

Separata högkostnadsskydd finns även för läkemedel och sjuktransporter.

Gäller även tandvård

Även tandvård, som du betalar samma avgift för som inom hälso- och sjukvården, ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadskortet gäller i hela Sverige.

Högkostnadsskyddet för besök inom sjukvården gäller inte för:

 • vård på sjukhus
 • vaccinationer och intyg som betalas efter särskild taxa
 • hälsokontroller
 • kostnader för uteblivet besök
 • kostnader för journalkopior
 • preventivmedel
 • egenavgift för hjälpmedel

Högkostnadsskydd för sjukresor

Högkostnadstaket för sjukresor är 1 800 kronor. I likhet med högkostnadsskyddet för besök inom sjukvården räknas det från första resdagen och gäller under en 12-månadersperiod.

Högkostnadsskydd för läkemedel

Högkostnadsskyddet för läkemedel innebär att du betalar högst 2200 kr per 12-månadersperiod för dina receptbelagda läkemedel. Vänd dig till Apoteket för närmare upplysningar.

Frikort

Frikortet gäller i hela Sverige.

Fäll ihop

Betalning

Betalning

Du kan betala direkt med kort på alla sjukhusmottagningar. På akutmottagningarna går det endast att betala sitt besök antingen med bankkort eller via faktura. Om du väljer att betala med faktura har du 30 dagar innan förfallodatum. Samlad Redovisning har telefontid måndag-fredag 9.00-12.00, 016-10 56 00 och hjälper till vid fakturafrågor.

Betalning för sjukhusvistelse

Efter att du varit inlagd på sjukhus får du en räkning hemskickad. Detta gäller även BB-vistelse.

Fäll ihop

E-faktura

E-faktura

Du som betalar dina fakturor via internetbank kan anmäla dig som e-fakturakund hos Landstinget Sörmland.

Fäll ihop

Återbud

Återbud

Kom ihåg att meddela om du inte kan komma till ett avtalat besök! Om du anmäler återbud i tid behöver du inte betala någon avgift alls, men om du inte anmäler återbud senast 24 timmar innan tiden för det bokade besöket får du en räkning på 300 kr för besök till vårdcentral eller 450 kr för besök till sjukhus.

Om du inte betalar din sjukvårdsavgift lämnar vi ärendet vidare till Sörminkasso, som är landstingets inkassobyrå. Du får då ett tillägg på din räkning som för närvarande är 160 kronor.

Meddela förhinder – någon annan kan få din tid

Den allra viktigaste anledningen att anmäla ett återbud i god tid är att någon annan behövande då kan få tiden istället. Därför gäller regeln om återbud även den som har frikort samt barn och ungdomar 0-19 år. Även om du normalt inte skulle ha betalat för ditt besök kan du alltså bli betalningsskyldig, om besöket uteblir utan att du meddelat den aktuella mottagningen.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-03-07
Skribent och redaktör:

Thomas Andersen, webbredaktör, Landstinget Sörmland

Granskare:

Gunilla Carlson-Kjell, projektledare, Landstinget Sörmland