Mottagningens logotyp

Vårdcentralen Mariefred, Strängnäs


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • 1. Mina Bokade tider, av- och omboka tid

 • 2. Boka tid direkt

 • Begär intyg

 • Beställa journalkopior

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

Telefonnummer och Öppettider

0159-290 13
Telefontid idag:
07–17
Öppet idag:
08–17

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 07–17
Öppettider:
Mån-fre 08–17
Växeltelefon:
016-10 30 00

Aktuellt

TBE-vaccinering 2019

Publicerad: 2019-03-18

Vi har följande drop in-tider för TBE-vaccinering: 

Tisdag 26/3 klockan 14:00-16:00

Tisdag 9/4 klockan 14:00-16:00

Torsdag 25/4 klockan 16:00-18:00

Tisdag 7/5 klockan 14:00-16:00

Torsdag 23/5 klockan 16:00-18:00

ADRESS

Besöksadress
Solvändan 3
Län, kommun
Södermanlands län, Strängnäs
Postadress
Vårdcentralen Mariefred
Box 145
647 23 Mariefred
Vägbeskrivning

För att ta del av rekommenderad färdväg, besök Sörmlandstrafikens webbplats (www.sormlandstrafiken.se) eller hämta karta från Eniro (www.eniro.se).

Vårt utbud

Arbetsterapi

Arbetsterapeuten fokuserar på de problem som kan uppstå i vardagen på grund av sjukdom och skador. Hon kan bistå dig med hjälpmedel så att du kan klara din vardag på bästa sätt, trots dina begränsningar.

Vi erbjuder:

- Bedömning/träning/rådgivning vid skador, sjukdomar eller smärttillstånd. - Utprovning/tillverkning av handskenor
- Guidning och vägledning vid svårigheter att klara dina dagliga aktiviteter, oavsett diagnos.
- Ergonomisk bedömning/rådgivning
- Utprovning/bedömning av div hjälpmedel
- Minnesutredning
- Kognitiva bedömningar t ex körkortsutredning

För övriga hjälpmedel och bostadsanpassning som kräver en bedömning i hemmet av en arbetsterapeut, vänder du dig till kommunens arbetsterapeut, tel 0152-299 23.

Astma/KOL-mottagning

Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning för dig med astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Astma-KOL-sköterskan på Vårdcentralen Mariefred har en kompletterande utbildning om astma och KOL,  tobaksavvänjning och livsstilsfrågor. Hon kan utföra spirometri (lungfunktionstest) och hjälpa till med hälsoråd.

BVC

Vi följer ditt barns utveckling, från nyfödd upp till och med fem år, och ger även råd och stöd i föräldrarollen.

Du som förälder är alltid välkommen med frågor om ditt barn, ditt föräldraskap och om vardagsvanor som mat, amning, lek och sömn. Vi gör regelbundna hälsoundersökningar och vaccineringar för att förebygga och upptäcka sjukdomar.

Mer om hur en undersökning på BVC går till

Diabetesmottagning

Vår diabetesmottagningen är bemannad med en specialistutbildad sköterska som hjälper till att ta hand om våra diabetespatienter.

Som patient följs du upp kontinuerligt av diabetessköterskan tillsammans med din läkare. Hit kan du som patient vända dig och få svar på dina frågor som handlar om diabetes.

Dietist

Dietisten arbetar med att utreda och behandla problem som hör ihop med matintag, medicinsk diagnos och behov av energi och näring. Dietisten tar även hänsyn till din förmåga, motivation och möjlighet att genomföra förändringar och ger individuella kostråd.

Du behöver remiss från läkare eller annan legitimerad sjukvårdspersonal för att få komma till dietisten. Du kan även skriva en egenremiss.

Fast vårdkontakt

En fast vårdkontakt är en kontaktperson som håller ordning på dina olika vårdkontakter. Det kan vara en läkare, sjuksköterska eller annan personal på vårdcentralen.

Behöver du en fast vårdkontakt?
Du är välkommen att fråga efter en fast vårdkontakt nästa gång du pratar med någon av oss på vårdcentralen.

 

Fotvård

Fotvårdsmottagningen på Vårdcentralen Mariefred och Strängnäs ger förebyggande fotvård och behandlar fotsår. Vi utför medicinsk fotvård på remiss från diabetes-/distriktssköterska eller läkare, för patienter med kroniska sjukdomar så som diabetes och reumatism.

Fotvårdsterapeuterna på Vårdcentralen Mariefred och Vårdcentralen Strängnäs samarbetar med diabetes- och distriktssköterska samt läkare.

Vid problem med dina fötter kan du få remiss från din läkare eller distrikts-/diabetessköterska.

 

Hjärt- och kärlmottagningen

Vi gör uppföljningar, kontroller, ger råd om levnadsvanor och justerar mediciner på de patienter som har fått diagnos hjärtsvikt och/eller hypertoni (högt blodtryck).

Hos oss får du träffa en erfaren sjuksköterska med intresse för livsstilsfrågor och vidareutbildning i hjärtsvikt och hypertoni (högt blodtryck). 

Om du har fått diagnos hypertoni eller hjärtsvikt, så remitteras du hit av din läkare för uppföljande kontroller.

Livsstilsmottagningen

Vi jobbar aktivt med hälsofrämjande insatser. Här kan du få hjälp med att ändra på osunda levnadsvanor i syfte att lindra och/eller förebygga sjukdomar.

Du kan få hjälp med:

 • Alkohol
 • Tobak
 • Kost
 • Träning/fysisk aktivitet
 • Psykisk ohälsa, stresshantering

Kontakta oss för mer information om vad vi kan hjälpa dig med.

Minnesmottagning

Distriktssköterskan och arbetsterapeuten på Vårdcentralen Mariefred, är vårt minnesteam. De gör utredningar för att avskriva eller fastställa demensdiagnos.

Du kan söka till Minnesmottagningen om du själv eller någon i din omgivning upplever att du har bekymmer med minnet. Vi gör då en minnesutredning med olika tester och undersökningar för att ta reda på om det är en begynnande demens som orsakar minnessvikten och på vilket vis vi i så fall kan hjälpa dig.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor för din egen del eller som anhörig.

Distriktssköterska
Tel 0159- 35 00 87
Tis-Tor kl 9-10 

Arbetsterapeut
Tel 0159-290 23
Mån-tis, tors-fre kl 8.30-9
Ons kl 12.30-13

 

Provtagning/ Lab

Här träffar du kvalitetssäkrad personal inom laboratoriemedicin. Du är välkommen att ta prover som är beställda av läkare eller från någon annan vårdinrättning. Ta med dig remissen du har fått.

Drop in på lab:

Måndag-torsdag kl 8-10 och 13-14.30 samt fredagar kl 8-12.
Gå direkt till väntrum 1 och ta nummerlapp till laboratoriet. Förbered
id-handling.

Information inför provtagning

- Vid fastande provtagning får du inte äta eller dricka 12 timmar före provtagning (du får dricka ett glas vatten). Du ska inte ta dina mediciner på morgonen.
- Vid icke fastande provtagning får du äta och ta din medicin som vanligt.
- Ska du ta sköldkörtelprover, får du inte ta tablett Levaxin 24 timmar före provtagningen.
- Ska du göra en läkemedelskontroll, ska provet tas före morgonmedicineringen.
- Ska du ta PK ( Waran)-prov, kommer du den dag som står på din remiss. Glöm inte att ta med remissen.
- Ibland kan det vara något prov som ska tas enligt speciella rutiner. Då kan du vara tvungen att komma tillbaka en annan dag.
- Provrör för urinprov kan du hämta hos oss innan besöket.
- Barnprovtagning: EMLA-plåster (bedövning) till de barn som vill ha, kan du hämta hos oss innan besöket. Vi ser helst att du kommer på våra eftermiddagstider då vi brukar ha litet lugnare och mindre kö.

Provsvar lämnas av den läkare som har beställt provet. Har du några frågor är du välkommen att ringa tel 0159- 290 04.

 

Psykoterapi/ samtalsmottagning

Vi har en legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av psykoterapeutiskt behandlingsarbete.

Behandlingen består av korttidspsykoterapi med kognitiv inriktning (upp till cirka 20 samtalstillfällen) för dig med:

 • lindrig och måttlig depression 
 • ångesttillstånd där det inte finns uttalat hinder för "normalt" liv och utan annan känd psykiatrisk problematik
 • svår stress

Du är i åldern 18-67 år, har en positiv inställning till KBT-modellen och psykoterapeutisk behandling samt ser din del i problemlösningen.

Mer information kring behandlingen hittar du här

 

 

Rehabkoordinator

Om man är sjuk och inte klarar av att arbeta behöver man ibland vara sjukskriven. Sjukskrivningen är då en del av rehabiliteringen. Syftet med att träffa rehabkoordinator är att underlätta din rehabilitering för att du ska kunna återfå din arbetsförmåga, alternativt undvika sjukskrivning.

Mer information om sjukskrivning hittar du här på 1177

Rehabkoordinatorn finns som stöd för dig med:

 • Att identifiera dina rehabiliteringsbehov.
 • Dialog kring stöd, behandling och insatser.
 • Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan för din rehabilitering.
 • Stöd för samordnande insatser till exempel Försäkringskassan eller arbetsförmedlingen, och vid behov ta arbetsgivarkontakt.

 

Rehabkoordinator och arbetsgivare:
När den som blivit sjuk har en anställning är arbetsgivaren en viktig del i rehabiliteringsprocessen, därför arbetar vi aktivt för att öka samarbetet med dig som är chef i syfte att få en gemensam rehabiliteringsplan som gynnar din anställdes förutsättningar att klara av arbete. Har du en anställd, som du vet har sin vårdkontakt hos oss, som också riskerar att bli sjukskriven eller är sjukskriven är du välkommen att ta kontakt med rehabkoordinatorn för dialog.

Samordningssköterska för multisjuka och äldre

Hos oss finns två sjuksköterskor som har en samordnande funktion för multisjuka och äldre, så kallade Samordningssköterskor.

Den som har behov av vård och omsorg träffar ofta olika vård- och omsorgspersonal, specialister, allmänläkare, personal på akutmottagning, hemtjänst med flera. Samordningssköterskan finns för dessa patienter och fungera som en trygghet. Hon är en fast vårdkontakt som patienter och anhöriga kan vända sig till och hon har nära kontakt med de olika vårdgivare som patienten möter.

Kontakta gärna oss om du har frågor och funderingar för egen del eller för anhörig. Om du ringer på annan tid kan du lämna ett meddelande på telefonsvararen, så ringer någon av oss upp så snart som möjligt.

Tel 0159-290 31
Telefontid: Måndag-fredag kl 9-10

 

Sjukgymnastik/ Fysioterapi

Till vår sjukgymnastik/ fysioterapi kommer du antingen genom remiss från din läkare eller genom att söka oss direkt.

Hos sjukgymnasten/ fysioterapeuten kan du få rådgivning, bedömning och behandling för besvär med leder, muskler och rygg. Du kan också få behandling för spänningshuvudvärk och godartad yrsel. Efter operationer kan du få hjälp med specifik träning för att komma igång med rehabiliteringen.

Vi ger konsultation, rådgivning, bedömning och behandling inom bland annat följande:
- Skador och sjukdomar i rörelsesystemet
- Psykisk ohälsa och psykosomatiska problem med spännings- och stresstillstånd
- Artrosskola
- Astma och KOL
- Smärta, akut eller långvarig
- Idrottsmedicin
- Fysisk aktivitet på recept
- Neurologisk rehabilitering

Behandlingsmetoder, bland annat:

- Mobilisering
- Mjukdelsbehandling
- Träning
- Artrosskola
- Akupunktur
- TENS
- Ergonomiska råd
- Bassängträning

Vi erbjuder dessutom en artrosskola till dig med besvär från höfter, knän och/eller fingrar. Artrosskolan omfattar fyra informationstillfällen, cirka 1-1½ tim/gång, samt individuellt anpassad träning.
Låter det intressant? I så fall, kontakta våra sjukgymnaster/ fysioterapeuter eller arbetsterapeuten för tidsbokning och bedömning.

Läs mer om artros här på 1177

 

 

 

 

 

Om oss

Med hög kompetens och lång erfarenhet erbjuder vi tillgänglighet, kontinuitet och trygghet. Vårdcentralens lokaler ligger i Mariefreds tätort och har som närmaste granne Folktandvården. På vårdcentralen arbetar cirka 40 anställda för att utifrån dina behov, ge god vård och rehabilitering. Vår personal, läkare, distriktssköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kurator finns för din skull.

Tillsammans med dig utvecklar vi vården. Finns det något vi kan göra bättre tar vi gärna emot dina synpunkter. Vi på vårdcentralen Mariefred tycker att det är viktigt med ett gott bemötande och har ett tydligt fokus på dig som patient/individ.

Varmt välkommen till oss på vårdcentralen Mariefred!

Jourmottagningen bredrivs lördag, söndag samt heldagar kl.08.00-17.00 på Vårdcentralen Strängnäs, Finningevägen 40.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.
 • Anders Furuhammar
  Verksamhetschef
 • Annika Sandelius
  Vårdenhetschef

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Vårdcentralen Mariefred, Strängnäs.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

82 %

Det aktuella värdet är
82%
Mätningen genomfördes
2018-07-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

80 %

Det aktuella värdet är
80%
Mätningen genomfördes
2018-12-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

80 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
80 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

71 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
71 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

69 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
69 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

77 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
77 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

82 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
82 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

82 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
82 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

80 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
80 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information