Förstorade halsmandlar hos barn

  • Illustration av en hals med förstorade halsmandlar

    Förstorade halsmandlar kan ge problem för en del barn.

    Mer information
    Två illustrationer. Den ena bilden föreställer en hals med halsmandlar som inte är förstorade, den andra bilden föreställer en bild där halsmandlarna är förstorade.

    Bilden till vänster visar halsmandlarna som inte är förstorade. På bilden till höger har halsmandlarna blivit förstorade.

Allmänt

Halsmandlarna, de så kallade tonsillerna, är två körtlar som sitter på var sin sida av svalget i höjd med den bakre delen av tungan. De är en del av kroppens immunförsvar som skyddar mot infektioner. Halsmandlarna är större hos barn än vuxna och krymper sedan gradvis under tonåren.

Ibland blir halsmandlarna så stora att barnet får besvär av dem. Det kallas för att ha förstorade halsmandlar. Även om det är ovanligt kan de hos vissa barn bli så stora att det blir för trångt i halsen.

Det finns ingen förklaring till varför barnet får förstorade halsmandlar. Att få problem av förstorade halsmandlar är vanligast när barnet är mellan två och fem år. Ibland kan halsmandlarna behöva opereras bort.

Symtom

De flesta barn som har förstorade halsmandlar får inga besvär även om halsmandlarna ser väldigt stora ut, men en del barn kan få svårare än vanligt att andas. Ett annat tecken på förstorade halsmandlar kan vara att talet påverkas så att det låter tjockt och grötigt.

Barnet kan också få problem med sömnen, till exempel snarka och sova oroligt. Det kan leda till att barnet är trött på dagen, eller att barnet blir överaktivt. Dålig nattsömn kan också göra att barnet kissar på sig nattetid.

Hos en del kan svalget också bli så trångt att barnet får svårt att svälja och bara kan äta finfördelad eller mosad mat i mycket små tuggor.

Behandling

Om ett barn får stora problem på grund av förstorade halsmandlar kan hela eller en del av halsmandlarna opereras bort. De flesta barn blir då av med sina problem. 

När ska man söka vård?

Man kan kontakta en barnavårdscentral eller vårdcentral om barnet har problem att äta, snarkar eller har andra sömnproblem.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för råd.

Senast uppdaterad:
2013-04-17
Skribent:

Georgios Papatziamos, läkare, specialist i öron- näsa- och halssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Redaktör:

Jenny Magnusson Österberg, 1177 Vårdguiden

Illustratör:

Kari C Toverud, certifierad medicinsk illustratör, Oslo, Norge