Liothyronin

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Liothyronin är ett läkemedel som antingen används vid undersökningar av sköldkörteln eller vid hypotyreos, det vill säga när sköldkörteln producerar för lite sköldkörtelhormon. Då används det tillsammans med ett annat konstgjort sköldkörtelhormon, levotyroxin.

Liothyronin tillhör läkemedelsgruppen sköldkörtelhormoner, som även kallas tyreoideahormoner. Läkemedlet innehåller det verksamma ämnet liotyronin. Det är ett konstgjort hormon som verkar på samma sätt som kroppens egna sköldkörtelhormon trijodtyronin, T3.

Recept och högkostnadsskydd

Liothyronin finns som tabletter i styrkan 20 mikrogram. Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad du har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills du har betalat 2 200 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Sköldkörteln, tyreoidea, sitter på halsens framsida och har som viktigaste uppgift att styra ämnesomsättningen i kroppen genom sköldkörtelhormonerna tyroxin, T4, och trijodtyronin, T3. När sköldkörteln inte bildar tillräckligt med sköldkörtelhormon sjunker ämnesomsättningen och kroppen går på lågvarv. Du kan känna dig frusen, trög och nedstämd, håret blir sprött och du kan gå upp i vikt. Då tillförs ibland konstgjort hormon som fungerar på samma sätt som kroppens egna hormon.

Den vanligaste behandlingen vid hypotyreos är att tillföra T4 i form av levotyroxin. I enstaka fall kan läkaren välja att lägga till Liothyronin.

Liothyronin används ibland också när du behöver få snabb effekt och omsättning av sköldkörtelhormon i samband med olika utredningar och undersökningar av sköldkörteln.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Dosen anpassas speciellt för varje person och måste provas ut av läkare. Doseringen av läkemedlet ska alltid skötas i nära kontakt med läkare.

En vanlig dos för vuxna är 3-4 tabletter om dagen om läkemedlet används inför undersökningar. Vid kombinationsbehandling med levotyroxin vid hypotyreos så används en halv till en tablett per dag.

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om att det går bra att ta andra läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Ta inte Liothyronin samtidigt som du tar läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar, så kallade antacida, och läkemedel som innehåller järn eller kalcium. Det bör gå minst fyra timmar från det att du tar något av dessa läkemedel innan du tar Liothyronin. Om du tar läkemedel samtidigt eller med för litet mellanrum kan effekten av liothyronin minska.

Biverkningar

Det är ovanligt med biverkningar av läkemedlet. Om du får biverkningar beror det oftast på att du tagit en för hög dos. Då kan du få till exempel hjärtklappning, kärlkramp, skakningar, svettningar, sömnlöshet, huvudvärk och diarré. En del kan känna av nervositet eller gå ner i vikt. Om du får sådana besvär ska du kontakta läkare eftersom dosen kan behöva ändras.

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Risken finns att Liothyronin inte går över moderkakan till barnet. I samband med graviditet brukar man använda enbart levotyroxin, och du kan få gå över till sådan behandling så snart du konstaterat att du är gravid, för att försäkra dig om att fostret får tillräckligt med hormon. Rådgör med läkare om du planerar att bli gravid.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om du följer doseringsanvisningarna är det osannolikt att barnet påverkas.

Rådgör ändå med läkare om du ammar.
Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-10-11
Skribent och redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Helena Filipsson Nyström, läkare, specialist i hormonsjukdomar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg