Aciclovir Ranbaxy

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Aciclovir Ranbaxy?

Aciclovir Ranbaxy är ett läkemedel mot virusinfektioner.

Det används vid behandling av svåra infektioner med herpes simplex-virus i hud och slemhinnor, till exempel läppar och könsorgan. Medicinen kan också i vissa fall användas förebyggande mot herpes simplex.

Aciclovir Ranbaxy kan även användas för behandling av bältros och vattkoppor.

Det verksamma ämnet är aciklovir.

Recept och högkostnadsskydd

Aciclovir Ranbaxy finns som tabletter i styrkorna 200, 400 och 800 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

Det verksamma ämnet aciklovir bromsar herpesvirusets möjlighet att föröka sig. Medicinen förkortar sjukdomstiden och lindrar symtom som smärta.

Hur tar man medicinen?

Man kan svälja tabletterna hela. Man kan också lösa dem i en halv deciliter vatten och dricka lösningen direkt.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Dosen och behandlingstiden varierar beroende på vad man behandlas för.

Vanlig dosering för vuxna och barn över 2 år vid behandling av herpes simplex är 200 milligram 5 gånger om dagen med cirka 4 timmars mellanrum. Man tar ingen tablett på natten.

Vanlig dosering för vuxna vid bältros och vattkoppor är 800 milligram 5 gånger om dagen med cirka 4 timmars mellanrum. Man tar ingen tablett på natten.

Ju snabbare man får behandling, desto bättre verkan ger behandlingen. Helst ska man börja behandlingen redan innan blåsorna syns, exempelvis när man börjar känna av andra besvär som smärta eller klåda. Vid bältros måste behandlingen starta inom 72 timmar efter att utslaget börjat visa sig.

Om man har glömt en dos tar man den så snart som möjligt och fortsätter sedan som vanligt. Man ska inte ta dubbel dos om man har glömt en dos. Om man har glömt flera doser ska man kontakta läkare.

Viktigt

Det är viktigt att inte avbryta behandlingen även om besvären har gått över. Mängden virus i kroppen kan börja öka omedelbart om man slutar ta läkemedlet.

Om man vet att man har en försämrad njurfunktion bör man berätta det för sin läkare. Man behöver då en lägre dos av läkemedlet för att minska risken för biverkningar.

Om man tar höga doser, om man är äldre eller om njurarnas funktion är försämrad är det viktigt att dricka mycket under behandlingen.

Om man behandlas för herpes i underlivet bör man låta bli att ha oskyddat sex för att inte smitta sin partner. Risken att smittas är störst vid pågående herpesutbrott med blåsor.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Biverkningar

Vissa personer som använder medicinen kan få magbesvär som till exempel illamående, diarré eller ont i magen. Vissa kan få huvudvärk, klåda, hudutslag eller trötthet.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda medicinen när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel som innehåller aciklovir. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera mediciner som innehåller samma verksamma ämne, eftersom man då kan få i sig för mycket.

Exempel på läkemedel som innehåller aciklovir är

  • Aciclovir eller Aciklovir med olika tillverkares namn, till exempel Aciklovir STADA
  • Zovirax.

Aciklovir finns också i krämer och ögonsalvor.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

 
Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-09-04
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, Stockholm.

Granskare:

Urban Hellgren, infektionsläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge