Hörsel

Hörapparater och andra hjälpmedel

Det finns olika hjälpmedel för dig som har nedsatt hörsel. Det vanligaste hjälpmedlet är en hörapparat. De flesta som har nedsatt hörsel blir hjälpta av en hörapparat.

I den här texten du läsa om olika slags hörapparater och andra hörhjälpmedel.

För att få ett hjälpmedel från regionen behöver du träffa en audionom som kan utreda ditt behov av hjälpmedel. Utredningen visar vilket slags hjälpmedel som skulle passa bäst för dig. Här kan du läsa mer om hur en sådan utredning går till.

Vilken hörapparat passar mig?

Det finns flera olika slags hörapparater att välja mellan. Hörapparaterna ser nästan likadana ut, men kan fungera lite olika. Vissa apparater sitter bakom örat och andra placeras i örat.  

Vilken typ av hörapparat som passar dig beror på följande:

 • din hörselnedsättning
 • formen på ditt öra
 • Vilka slags miljöer och situationer du befinner dig i.

Du och audionomen diskuterar tillsammans vilken typ av hörapparat som kan passa dig.

Apparater som är bakom örat

Den vanligaste typen av hörapparat har du bakom örat och ljudet leds in i örat genom en sladd. Hörapparaten kallas bakom-örat-apparat.

De här typerna av hörapparater fungerar vid de flesta hörselnedsättningar. De går att använda tillsammans med glasögon och finns i flera olika modeller och färger.

Det finns olika typer av hörapparater som sitter bakom örat.
En del av de här hörapparaterna består av en så kallad öroninsats som sitter i örat. Insatsen görs efter en avgjutning av din hörselgång och ytteröra, och är alltså speciellt anpassad efter dig. Slangen som leder ljudet från hörapparaten sitter i den här öroninsatsen.

Andra hörapparater har en mycket tunn ljudslang som leder in ljudet i örat. Längst ut på slangen sitter en högtalare. Den kallas för extern hörtelefon och sitter placerad i hörselgången med hjälp av en liten plastpropp, en så kallad dome.

Apparater som sitter i örat

Apparater som sitter i örat kallas för i-örat-apparater. All teknik är samlad i ett skal som har gjutits speciellt för att passa ditt öra. De allra minsta apparaterna sitter helt inne i hörselgången.

Apparater som sitter i örat kräver lite mer skötsel än en apparat som sitter bakom örat.

Den här typen av apparater finns i flera olika storlekar och fungerar på lite olika sätt. Vilken typ som passar dig avgörs beroende på din hörselnedsättning och formen på din hörselgång.

Apparater som sitter i örat passar främst till lätta och måttliga hörselnedsättningar.

Hörapparater som opereras in

Du kan stället behöva få ett så kallat implantat om en vanlig hörapparat inte fungerar för dig. Det är en hörapparat som opereras in. Det finns olika typer av implantat.

Benförankrad hörapparat

Hörapparaten kopplas till ett litet titanimplantat som opereras in i skallbenet. Ljudet leds via skallbenet vidare direkt in till innerörat, förbi de delar i örat som inte fungerar.

Du ska alltid pröva en benförankrad hörapparat innan du opererar in den, för att vara säker på att du hör bra med den.

Kokleaimplantat

Du kan få ett inopererat kokleaimplantat om du har en så svår hörselnedsättning att vanliga hörapparater inte hjälper dig.

Ett kokleaimplantat består av en yttre ljudprocessor och en inopererad del, själva implantatet. Den inre delen läggs i hörselsnäckan i innerörat. Den inre delen innehåller elektronik för att ta emot signalerna från den yttre delen och ge stimulering av hörselnerven.

Kontakta din audionom för att få mer information.

Barn som föds med mycket nedsatt hörsel opereras redan under sitt första år. För vuxna personer kan det ta tid att vänja sig vid det nya ljudet, upp till ett år.

Kokleaimplantat brukar också kallas CI. Det är en förkortning av namnet på engelska, cochlear implant.

Hörapparatens funktioner

Hörapparater är små datorer och har många inbyggda funktioner. Hörapparaterna programmeras efter din hörsel och dina behov.

På vissa apparater kan du välja att själv ställa in ljudstyrkan eller att apparaten justeras automatiskt. Andra apparater är helt automatiska och saknar helt volymkontroll och möjlighet att byta program.

Hörapparaten kan kopplas ihop med andra system

Många hörapparater kan kopplas trådlöst till mobiler, datorer, tv eller annan utrustning. Då används så kallad bluetooth-teknik eller annan radioteknik för att överföra ljudet eller samtalet.

När du är långt från den som pratar

Ljudet du vill höra kan skickas till din hörapparat med radiosignaler. Det kan antingen ske genom separata sändare direkt till din hörapparat eller via en mottagare. Detta kallas för radiosändningssystem och finns både som fasta och bärbara system.

Många större lokaler som biografer eller föreläsningssalar har en så kallad hörslinga. Talarens mikrofon eller filmens ljud är kopplade både till högtalarna och till en apparat som sänder magnetiska vågor till hörapparater. På så sätt kan du höra ljudet i hörapparaten. Samtidigt slipper du störande ljud i rummet, som hostningar eller skrap av möbler.

Det finns också varianter av hörslingor som du kan placera på en stol eller runt din hals. Till dessa kan du sedan ansluta till exempel en TV eller musikspelare. 

Skåne

Så parkopplar du hörapparaten till din telefon

Det flesta hörapparaterna går att parkoppla till en telefon. Det vanligaste sättet är att parkoppla direkt via bluetooth, men för en del hörapparater gäller andra tillvägagångssätt.

Gör så här för att parkoppla hörapparaten till telefonen med hjälp av bluetooth:

Fungerar det inte att ansluta via bluetooth? På en del telefoner behöver du använda andra funktioner för att parkoppla din hörapparat. Kontakta tillverkaren av din hörapparat för att ta reda på hur du ska göra.

Så sköter du om din hörapparat

Du får en bruksanvisning till din hörapparat där det står hur den fungerar och hur du ska sköta den.

Skåne

Det är viktigt att du tar hand om din hörapparat för att den ska fungera bra och hålla länge. Hörapparater kan se olika ut och behöva tas hand om på olika sätt. Vissa apparater sitter bakom örat och andra placeras i örat. 

Apparater bakom örat  

Apparater i örat 

Hörapparat med gjuten insats

Så rengör du hörapparatens insats

Eftersom fukt och smuts kan hindra ljudet är det viktigt att regelbundet rengöra hörapparatens insats.

Torka bort vax och smuts från insatsen dagligen med en fuktig duk. 

Du behöver också rengöra insatsen med diskmedel och vatten ungefär en gång i veckan eller vid behov. 

Gör så här för att rengöra insatsen:

Hörapparat med tunn ljudslang

Eftersom fukt och smuts kan hindra ljudet är det viktigt att regelbundet rengöra hörapparatens ljudslang och dome. Hörapparatens dome är den gummipropp i änden av ljudslangen som du sätter i örat.

Så rengör du hörapparatens ljudslang

På en del hörapparater med tunn ljudslang behöver du rensa ljudslangen. Kontakta din audionom om du är osäker på vilken typ av hörapparat du har.

Gör så här för att rensa hörapparatens ljudslang: 

 1. Ta loss ljudslangen från hörapparaten. Hur du tar av ljudslangen kan variera beroende på vilken hörapparat du har. Fråga din audionom om du är osäker på hur du ska göra. 
 2. Ta av domen från ljudslangen.    
 3. Dra en renstråd genom ljudslangen. 
 4. Sätt tillbaka ljudslangen och domen på hörapparaten.   

Rengör ljudslangen ungefär en gång i veckan eller vid behov.

I filmen kan du se hur du gör för att rensa ljudslangen på en hörapparat med tunn ljudslang.

Så rengör du hörapparatens dome

Rengör domen varje dag genom att torka bort vax och smuts med en fuktig duk. Du ska också rengöra domen med diskmedel och vatten en gång i veckan eller vid behov.

Gör så här för att rengöra domen:

Så byter du vaxfilter

En del hörapparater med tunn ljudslang har ett vaxfilter. Vaxfiltret behöver bytas ungefär en gång i månaden. Använd en vaxfilterpinne för att byta vaxfiltret på din hörapparat. Du kan bara använda en vaxfilterpinne en gång. 

Gör så här för att byta vaxfilter: 

 1. Ta av domen från hörapparaten. Vaxfiltret sitter under domen.  
 2. Ta fram en vaxfilterpinne. På den ena änden av pinnen sitter ett nytt vaxfilter. Den andra änden är tom och har ett verktyg för att ta bort det gamla vaxfiltret.  
 3. Sätt den tomma änden av pinnen mot hörapparatens gamla vaxfilter. Vrid pinnen och dra sedan ut det gamla vaxfiltret.  
 4. Vänd sedan på vaxfilterpinnen och tryck fast det nya filtret där det gamla satt. Vrid pinnen så att det nya filtret fastnar.
 5. Sätt tillbaka domen på hörapparaten.

I filmen kan du se hur du gör för att byta vaxfilter på en hörapparat med tunn ljudslang.

Hörapparat i örat

Du behöver rengöra hörapparatens ventilationskanal och byta vaxfilter. Ventilationskanalen och vaxfiltret finns på den sidan av hörapparaten som sitter i hörselgången.

Så rengör du hörapparaten

Det händer att öronvax täpper till delen som sitter i hörselgången. Det kan göra att du antingen hör sämre eller inte alls. 

Se efter om det finns smuts eller vax i ventilationskanalen minst en gång i veckan eller vid behov. Använd bara de verktyg du fått från audionommottagningen för att rengöra hörapparaten, annars kan hörapparaten gå sönder.

Torka bort smuts, fett och vaxpartiklar med en torr eller lätt fuktad trasa minst en gång per vecka. Torka även av hörapparaten när den har blivit blöt, till exempel av väder eller svett. 

Så byter du vaxfilter

Gör så här för att byta vaxfilter med en vaxfilterpinne: 

 1. Ta fram en vaxfilterpinne. På den ena änden av pinnen sitter ett nytt vaxfilter. Den andra änden är tom och har ett verktyg för att ta bort det gamla vaxfiltret.  
 2. Sätt den tomma änden av pinnen mot hörapparatens gamla vaxfilter. Vrid pinnen och dra sedan ut det gamla vaxfiltret. 
 3. Vänd sedan på vaxfilterpinnen och tryck fast det nya vaxfiltret där det gamla satt. Vrid pinnen så att det nya filtret fastnar. 

Byt vaxfilter ungefär en gång i månaden. Tänk på att du bara kan använda en vaxfilterpinne en gång.

I filmen kan du se hur du gör för att byta vaxfilter på din i-örat-apparat.

Hörapparat med hörtelefon i örat

Så byter du vaxfilter

Om du har en hörapparat med hörtelefon i örat så kan du behöva byta vaxfilter. Använd en vaxfiltersnurra för att byta vaxfilter i din hörapparat med hörtelefon.

Gör så här:

 1. Ta av domen från hörapparaten. Vaxfiltret sitter under domen.  
 2. Ta fram vaxfilterdosan. På vaxfilterdosan finns det två hål – det ena är tomt och i det andra finns ett nytt vaxfilter.  
 3. Tryck det gamla vaxfiltret rakt mot det tomma hålet på vaxfilterdosan så att vaxfiltret fastnar. Håll hörapparaten stadigt och var noga med att trycka fast det nya vaxfiltret rakt. Det är viktigt att filtret fastnar på rätt sätt, annars kan hörapparaten gå sönder.
 4. Tryck sedan fästet för vaxfiltret på hörapparaten mot hålet med det nya vaxfiltret så att det fastnar.

I filmen kan du se hur du gör för att byta vaxfilter på en hörapparat med hörtelefon.

Att vänja sig vid hörapparater

Det kan vara ansträngande att börja använda hörapparat till en början och det är vanligt att bli trött. Det beror på att hjärnan har anpassat sig till den nedsatta hörseln under lång tid.

Kontakta den mottagning där du har fått din hörapparat för att få stöd och hjälp.

Använda hörapparaten regelbundet

Genom att använda hörapparaterna regelbundet tränar du upp din förmåga att uppfatta alla ljud. Med tiden blir du också allt bättre på att urskilja tal och att höra enskilda röster i en bullrig miljö. Vardagslivet och det sociala samspelet med andra underlättas, och du kan njuta av till exempel musik på ett helt annat sätt än tidigare.

Det kan däremot vara bra att stänga av till exempel tv och radio om du ska samtala med någon. Dessa ljud kan annars bli störande.

Trots att det inte går att återskapa hörseln helt, kan du ändå höra mycket bättre. Du tränar upp din förmåga att höra om du använder din hörapparat regelbundet. Det är viktigt att apparaten används varje dag, och helst hela din vakna tid. Du kan börja med några timmar de första dagarna, och sedan öka tiden tills du kan ha apparaten hela dagen.

Pacemaker och röntgen när du har hörapparat

Hörapparater påverkar vanligtvis inte en pacemaker, men om du har tillbehör till din hörapparat kan det vara bra att fråga en audionom eller en läkare om hur du ska göra.

Det går bra att passera stölddetektorer eller röntgenkontroller på flygplatser.

Hjälpmedel för att uppmärksamma olika signaler och larm

Det finns hjälpmedel som kan göra dig uppmärksam på olika signaler, till exempel telefoner, dörrklockor och brandlarm.

Det här är några hjälpmedel som gör dig uppmärksam på signaler:

 • Hjälpmedel som blinkar och lyser.
 • Hjälpmedel som vibrerar.
 • Hjälpmedel med särskilt starka ljud

Hörhjälpmedel när du pratar i telefon

Du kan läsa mer olika hjälpmedel som du kan använda när du vill prata i telefon i texten om alternativ telefoni.

Läs mer på 1177.se

Att få hörhjälpmedel

Det finns olika hjälpmedel som kan underlätta för dig som har nedsatt hörsel. Det allra vanligaste hjälpmedlet är hörapparat men det finns också andra hjälpmedel.

Tolktjänster vid funktionsnedsättning

Du kan få hjälp med tolkning om du har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet. Du kan också få tolkning om du har svårt att prata, läsa eller skriva.

Hjälpmedel i skolan

Du som har en funktionsnedsättning ska få det stöd du behöver för att kunna gå i skolan eller studera på högskola och universitet. Du ska få hjälpmedel och kurslitteratur som fungerar för dig.

Till toppen av sidan