Om vaccin mot covid-19

Utgår åldersindelningen från mitt födelseår eller dagen jag fyller år?

Innehållet gäller Skåne

Fråga

Utgår åldersindelningen från mitt födelseår eller dagen jag fyller år?

Svar

Om du är född 2005 eller tidigare utgår åldersindelningen från ditt födelseår. Det spelar ingen roll när på året du är född.

Barn som ska vaccineras måste ha fyllt 12 år vid vaccinationstillfället. Yngre barn kommer att erbjudas vaccination efter hand som de fyller 12 år.

Till toppen av sidan