Om vaccin mot covid-19

Jag är utlandssvensk. Kan jag vaccinera mig mot covid-19 i Sverige?

Fråga

Jag är svensk medborgare, men bor och är försäkrad utomlands, en så kallad utlandssvensk. Kan jag vaccinera mig i Sverige?

Svar

Du som är utlandssvensk bör, liksom alla andra, vaccinera dig så nära ditt hem som möjligt. Det för att minska risken för smittspridning i samband med resor.

Du som är utlandssvensk och bor i ett EU/EES-land eller i Schweiz kan vaccinera dig i Sverige kostnadsfritt. Då måste du också ha ett europeiskt sjukförsäkringskort som är utfärdat i det land som du bor eller arbetar i. Detsamma gäller vissa studenter och pensionärer som har intyg från Försäkringskassan. 

Utlandssvenskar som bor utanför EU/EES och Schweiz kan som regel inte vaccinera sig mot covid-19 i Sverige. Undantag är personer som arbetar på vissa svenska uppdrag utomlands. Det är till exempel statligt utsända och deras familjer, missionärer, präster och volontärer i vissa länder.

Läs mer om vård i Sverige om du är utlandssvensk.

Till toppen av sidan