Om vaccin mot covid-19

Jag är inte svensk medborgare, men bor i Sverige. Kan jag vaccinera mig mot covid-19 i Sverige?

Fråga

Jag är inte svensk medborgare, men bor i Sverige. Kan jag vaccinera mig i Sverige?

Svar

Ja, det kan du. Du behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccin mot covid-19. Alla som bor eller stadigvarande vistas i Sverige kommer att erbjudas vaccin, i den prioritetsordning som Folkhälsomyndigheten rekommenderar

Du behöver inte ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer för att vaccinera dig.

Även personer som söker asyl och personer som vistas utan tillstånd i Sverige kommer att erbjudas vaccination. 

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

Skåne

Vaccination mot covid-19 kommer att erbjudas till alla som är 12 år eller äldre och bor eller tillfälligt bor i Skåne. Det gäller även dig som inte har ett svenskt personnummer.

Boka tid för vaccination mot covid-19 i Skåne - other languages

Till toppen av sidan