Om vaccin mot covid-19

Fungerar covidvaccinet även mot de olika varianterna?

Fråga

Viruset har förändrats och bildat olika varianter. Fungerar covidvaccinet även mot de varianterna?

Svar

Ja, när du är fullvaccinerad verkar alla vaccinen skydda bra mot att bli allvarligt sjuk.

Folkhälsomyndigheten följer noga hur dessa varianter sprids och om skyddet från vaccinen påverkas. De kommer att uppdatera rekommendationerna om det behövs.

Fortsätt följa råd och rekommendationer

Fortsätt att följa råden och rekommendationerna från myndigheterna, även när du är vaccinerad. Följ råden så länge de gäller.

Det beror på att det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen och smitta andra, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.

Läs mer om rekommendationerna för vaccinerade hos Folkhälsomyndigheten.

Till toppen av sidan