Om vaccin mot covid-19

Jag använder blodförtunnande läkemedel. Kan jag vaccinera mig mot covid-19?

Fråga

Jag använder blodförtunnande läkemedel. Kan jag vaccinera mig?

Svar

Ja, det kan du. Du kan vaccinera dig med alla vaccin mot covid-19 som är godkända. Men berätta för den som ska vaccinera dig att du använder blodförtunnande läkemedel. I hälsodeklarationen som du fyller i innan vaccinationen ställs också frågan.

Att vårdpersonalen behöver veta det beror på att sprutan med vaccin ges i en muskel. Det kan göra att du får en blödning i muskeln. Den som ger vaccinet behöver därför vara extra uppmärksam.

Skåne

Om du tar blodförtunnande läkemedel

Tar du blodförtunnande läkemedel? I så fall kan du behöva ta dina läkemedel en annan tid än du brukar när du ska vaccinera dig. Då minskar du risken för att få problem med blödning.

Om du tar läkemedlen Eliquis, Xarelto, Pradaxa eller Lixiana

  • Om du bara tar en tablett varje dag: Ta tabletten två timmar efter att du vaccinerade dig.
  • Om du brukar ta en tablett både morgon och kväll: Ta inte tabletten på morgonen samma dag som du vaccineras.

Om du tar läkemedlen Trombyl, Acetylsalicylsyra, Clopidogrel, Efient, Brilique, Dipyridamol eller Diprasorin

  • Ta dina tabletter som vanligt.

Om du tar läkemedlen Heparin, Fragmin, Innohep eller Klexane

  • Om du tar läkemedlet på morgonen: Ta läkemedlet två timmar efter att du vaccinerade dig istället.
  • Om du tar läkemedlet på kvällen: Ta läkemedlet precis som vanligt.

Om du tar läkemedlen Waran eller Warfarin

Du kan vaccinera dig om ditt senaste PK-INR-värde var mindre än 3. PK-INR-värdet mäter blodets förmåga att levra sig.

Om du tar andra blodförtunnade läkemedel

Om du tar andra blodförtunnande läkemedel eller flera av läkemedlen ovan, då ska du fråga din läkare som skrev ut läkemedlen om råd innan du vaccinerar dig mot covid-19.

Till toppen av sidan