Om vaccin mot covid-19

Boka tid för vaccination mot covid-19 i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Vaccinera dig mot covid-19 på din vårdcentral om du är 16 år eller äldre. Barn mellan 12 och 15 år vaccineras i skolan.

Den här texten finns på lätt svenska och på teckenspråk.

Vissa personer rekommenderas fler än två doser vaccin.

Så går vaccinationen till

Om du är mellan 12 och 15 år

Du som är mellan 12 och 15 år blir vaccinerad på skolan av personal från vårdcentralen. De flesta barn kan vaccinera sig som vanligt även om de har en allergi. Om vårdpersonalen bedömer att det behövs, blir du vaccinerad på en vårdcentral eller ett sjukhus istället.

Till toppen av sidan