Om ditt provsvar

Negativt provsvar - du har inte covid-19

Innehållet gäller Skåne

Ditt provsvar visar att du inte har covid-19, vad ska du tänka på nu?

Olika regler gäller beroende på varför du testade dig. Det är viktigt att du fortsätter följa myndigheternas råd, till exempel genom att hålla avstånd, tvätta händerna och arbeta eller studera hemifrån om du kan. 

Du som testat dig för att du har eller hade symtom

Du kan vara på din arbetsplats eller skola igen när du är feberfri och känner dig frisk. 

Du som testat dig för att du bor eller har bott med någon som har covid-19

Du måste stanna hemma sju dagar efter att den som du bor med testade sig. Det gäller även när ditt provsvar visar att du inte har covid-19 och du inte har några symtom.

Om du kan arbeta eller studera hemifrån bör du fortsätta göra det under minst 14 dagar från det att du kan ha blivit smittad.

Särskilda regler för dig som bor med någon som har covid-19

Du som testat dig för att du haft nära kontakt med någon som har covid-19

Du får vara på din arbetsplats eller skola om du inte har symtom. Det är viktigt att du håller avstånd till andra.

Om du kan arbeta eller studera hemifrån bör du fortsätta göra det under minst 14 dagar efter att du kan ha blivit smittad.

Särskilda rekommendationer för dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19

Till toppen av sidan