VÅRDEN I SKÅNE

Sök vård när du behöver under covid-19-pandemin

Innehållet gäller Skåne

Sök vård när du behöver det. Vården anpassar kontakten med dig utifrån vilken typ av vård och stöd du behöver. Du kommer få den vård du behöver oavsett om du har symtom som kan vara covid-19 eller inte. Här kan du läsa om hur du ska söka vård i Skåne under covid-19-pandemin.

1177 Vårdguiden

Här på 1177.se kan du läsa information om covid-19 och vad som gäller i Skåne. Du hittar också kontaktuppgifter till vårdmottagningar och e-tjänster för att kontakta vården.

  • Sjukvårdsrådgivning på telefon - ring telefonnummer 1177.
  • För allmänna frågor om coronaviruset (covid-19), läs information på krisinformation.se och folkhalsomyndigheten.se eller ring det nationella informationsnumret 113 13.

Vårdcentral och kvälls- och helgmottagning

När du behöver vård ska du ringa din vårdcentral för att boka en tid och för att få en första bedömning. Du kan också kontakta vårdcentralen genom att logga in i e-tjänsterna. Alla besök på vårdcentraler och kvälls- och helgmottagningar ska bokas i förväg via telefon.

Om du inte har snuva, halsont, hosta eller feber, får du som vanligt en tid på din vårdcentral eller kvälls- och helgmottagning. Om du har snuva, halsont, hosta eller feber, får du instruktioner om hur du kommer bli omhändertagen.

Kvälls- och helgmottagning

När din vanliga vårdcentral har stängt finns det vårdcentraler som har öppet på kvällar och helger. De kallas kvälls- och helgmottagningar och dit kan du vända dig om du har besvär som inte kan vänta till din vårdcentral öppnar igen. Ring en kvälls- och helgmottagning direkt eller ring din vårdcentral för att bli hänvisad rätt.

Ring alltid först

Ring alltid först, åk inte direkt till en mottagning eftersom det kan innebära en risk att smitta någon annan med covid-19 eller att bli smittad. 

Vårdcentralen i Skåne – det här kan du få hjälp med

Barnavårdscentral och barnmorskemottagning

Du kan komma på ett bokat besök som vanligt. Men du behöver avboka ditt besök om du eller ditt barn har snuva, halsont, hosta eller feber. Ring din barnavårdscentral eller barnmorskemottagning och boka en tid om du behöver. Du kan också kontakta de flesta mottagningar genom att logga in i e-tjänsterna.

Akutmottagning

Om du blir svårt sjuk eller allvarligt skadad – åk till en akutmottagning. Du behöver inte ringa innan. I Skåne finns akutmottagningar som har öppet dygnet runt i Lund, Malmö, Helsingborg, Kristianstad och Ystad.

När du kommer till akutmottagningen får du frågan om du har luftvägssymtom. Om du har det blir du omhändertagen på ett anpassat sätt för att undvika smittspridning. 

Akutmottagningar i Skåne

Ska du söka vård om du tror att du har covid-19?

De allra flesta som blir sjuka av coronaviruset covid-19 behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.
Ring genast din vårdcentral eller 1177 om du har ett eller flera av följande besvär:

  • Du blir plötsligt mycket sämre.
  • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Då får du en bedömning och får hjälp med nästa steg till en bokad tid om det behövs eller till akut vård.

Ring alltid 112 vid livshotande tillstånd.

Självskatta dina symtom 

Du kan självskatta dina symtom för att se om du behöver kontakta vården eller om det räcker med egenvård. Du får råd som anpassas efter dina svar genom att göra testet.

Till självskattningstest för covid-19

Sök psykiatrisk vård

Den pågående covid-19-pandemin påverkar oss på flera sätt och många känner oro och stress över det som sker runtomkring oss.

Du behöver söka hjälp om din oro gör att du har svårt att fungera i vardagen. Till exempel om du har haft svårt att sova under en längre period eller om oron gör att du mår mycket dåligt. Då finns det flera ställen där du kan få vård och stöd.

Sök psykiatrisk vård i Skåne

Har du en bokad tid hos vården men känner symtom som kan vara covid-19?

Kontakta din mottagning om du har en bokad tid och känner symtom som snuva, halsont, hosta eller feber. Då ska du inte komma på din bokade tid. En del besök kan du exempelvis göra på distans istället, via telefon eller video.

Vid behov får du en tid till ett senare tillfälle. Det är viktigt att du håller kontakten med din behandlare så att ni kan anpassa kontakten så att du ändå får den hjälp du behöver.

Till toppen av sidan