Att välja vårdmottagning

Äldrevårdsmottagning i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Vissa vårdcentraler har särskilda äldrevårdsmottagningar som är specialiserade på äldre och äldres behov av vård. En äldrevårdsmottagning är särskilt anpassad till dig som är äldre än 75 år.

Du kan enkelt kontakta äldrevårdsmottagningen på din vårdcentral genom att ringa ett direktnummer utan knappval.

Du som är äldre erbjuds hjälp med frågor som rör din hälsa som till exempel råd kring kost, motion, läkemedelsgenomgång, psykisk hälsa, alkohol, tobak eller att förebygga fall.

På äldrevårdsmottagningen kan du få hjälp med att få en samlad bild över vård och stöd du samtidigt får från andra vårdgivare. Du kan också få hembesök från mottagningen om du behöver det. 

Vårdpersonalen ska alltid fråga efter ditt och dina närståendes perspektiv i planeringen av vården. Har du behov av en vårdplan får du hjälp med det. Du kan alltid ta del av din vårdplan digitalt.

Äldrevårdsmottagningar i Skåne

Vill du välja en vårdcentral med äldrevårdsmottagning? Lämna eller skicka in en valblankett eller gör ditt val genom att logga in.

Skriv ut valblankett för vårdcentral

Logga in för att välja vårdcentral

Hitta äldrevårdsmottagning 

Till toppen av sidan