Att välja vårdmottagning

Äldrevårdsmottagning i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Vissa vårdcentraler har särskilda äldrevårdsmottagningar som är specialiserade på äldre och äldres behov av vård. En äldrevårdsmottagning, eller äldrevårdscentral, är särskilt anpassad till dig som är äldre än 75 år.

På äldrevårdsmottagningen finns bland annat möjlighet till hembesök, sjuksköterskor med specialistkompetens för äldre och telefonkontakt utan knappval. Här erbjuds du som är äldre även särskilda hälsoinriktade insatser. Särskilt fokus läggs på läkemedelsgenomgångar, psykisk ohälsa och kostvanor.

Ditt och dina närståendes perspektiv ska alltid efterfrågas i planeringen av vården och på äldrevårdsmottagningen kan ni ta del av din vårdplan elektroniskt.

Till toppen av sidan