PSYKISK HÄLSA

Prata med barn om coronaviruset och förändringar i vardagen

Innehållet gäller Skåne

Här finns tips för hur du kan prata med barn om det nya coronaviruset och konsekvenser som kan påverka vardagen. Barn kan ha olika känslor och reaktioner när en ny sjukdom upptäcks, precis som vuxna kan reagera på olika sätt.

Barn kan bli oroliga för det nya viruset, men också för förändringar i vardagen. Det finns inga rätt eller fel tankar. Du kan lyssna på ditt barn och svara på frågor. Försök att inte överföra din egen oro till barnet.

Tips för när du pratar med barn om coronaviruset

  •  Vara lugn och empatisk, ta barnets känslor på allvar.
  • Ha utrymme för frågor, barnets frågor kan styra vad du berättar och hur mycket.
  • Berätta lagom med information, du behöver inte berätta mer än vad barnet vill veta.
  •  Ge rätt och konkret information, du behöver inte ljuga.
  • Förklara att coronaviruset inte är farligt för barn men det är viktigt att skydda de som kan drabbas hårt av viruset, till exempel äldre människor.
  • Vissa barn är mer tysta och frågar inte om svåra saker, men barn funderar och lyssnar ändå. Det är viktigt som vuxen att ta upp den viktigaste informationen med barnet och sätta ord på det som händer, barnet ska veta att det är okej att prata om det.
  • Ge barnet hopp och berätta om att många människor jobbar för att förbättra situationen, till exempel forskare.

Tips för vardag som vanligt

Oro kan växa och bli större när förändringar påverkar vardagen. Förändringar kan vara inställda aktiviteter eller att inte kunna hälsa på äldre släktingar.

Här finns tips för att hålla igång vardagen som vanligt:

  • Försök hålla samma rutiner som ni brukar ha.
  • Hitta på något roligt tillsammans, det kan ge trygghet om ni umgås lite mer än vad ni brukar göra.
  • Tänk på att prata om andra saker också.

Rutiner i vardagen är bra men kom ihåg att lämna utrymme för lek och fantasi när det behövs. Det finns flera olika saker som ni kan hitta på tillsammans om ni behöver stanna hemma under en tidsperiod, till exempel leka, pyssla, titta på film eller spela spel. Ni kan också baka tillsammans eller hjälpas åt att laga middag.

Det kan också hjälpa att begränsa tid som ni lägger på att hålla er uppdaterade om coronaviruset. Fundera på hur mycket tid ni lägger på att följa rapportering i sociala medier eller på TV och radio.

Hur kan jag prata med barn i olika åldrar?

Här finns tips för hur du kan prata om coronaviruset och förändringar i vardagen beroende på barnets ålder.

Barn under 3 år

Ditt agerande som vuxen är viktigt, fokusera på att ge trygghet till ditt barn. Försök ta hand om dig själv, om du är orolig kan du prata av dig med vänner och bekanta.

Barn som är 4-5 år

Barn i den här åldern börjar förstå lite mer och kan märka av att något är annorlunda i omgivningen. Om barnet ställer frågor om viruset, berätta att det är ett virus som alla människor kan få men det kan vara farligt för äldre människor och mycket sjuka människor.

Du kan förklara att det är viktigt att skydda de som kan drabbas hårdast och därför går det inte att träffa de som är gamla eller mycket sjuka.

Barn som är 6-8 år

Du kan utgå från samma tips som finns för att prata med barn som är 4-5 år. Förklara att virus är något du kan få av en förkylning och människor har skydd mot många virus. Men ibland kommer nytt virus som vi måste bygga skydd mot vilket de flesta människors kroppar kan göra. För de som är äldre eller mycket sjuka är det svårare att bygga skydd mot nya virus. Därför är det viktigt att inte smitta någon som är gammal eller sjuk.

När vi skyddar personer som kan drabbas hårt, kan det bli förändringar i vardagen som till exempel inställda aktiviteter. När många människor har byggt upp skydd mot det nya viruset, kan vi gå tillbaka till vanor och rutiner som vi haft tidigare.

Barn som är 9-12 år

Du kan utgå från samma tips som finns för att prata med yngre barn. Oro för påverkan av samhället kan märkas tydligare hos barn som är 9-12 år, särskilt om skolor eller andra fritidsaktiviteter påverkas. Du kan betona för barnet att vi alla hjälps åt och behöver samarbeta, det här är som ett stort puzzel där alla bitar är viktiga.

Förklara för barnet att det är normalt med oro hos vuxna och barn när stora saker händer som vi inte kan styra över. Det är vanligt att vi människor pratar om en massa saker som vi inte riktigt förstår oss på, det gör vi för det är skönt att kunna prata av sig.

Det är viktigt att försöka prata om andra saker och hitta på roliga saker, även om det finns oro. Det kan vara bra att försöka prioritera lek och extra tid tillsammans.

Barn som är 13 år och äldre

Du kan fokusera på att berätta om hur immunitet för virus i kroppen fungerar. De flesta människor kan bygga upp ett skydd men det är svårare för de som är äldre eller har andra sjukdomar. Förklara hur vi kan förhindra att viruset sprids, till exempel genom att ha färre gemensamma aktiviteter.

Du kan prata om att människor reagerar på olika sätt när det finns oro i samhället. Vissa människor blir bara lite oroliga medan andra kan skämta eller är irriterade, andra kan bli mycket oroliga och rädda. Det finns inga känslor som är fel, alla behöver hjälpas åt för att stötta och trösta.

Du kan förklara att viruset inte är farligt för barn och unga men alla behöver hjälpas åt för att inte sprida viruset. Aktiviteter efter skolan kan behöva ställas in under en tid framöver. Det är viktigt att skydda de som kan drabbas hårt av viruset och hjälpas åt att inte sprida viruset för att inte många äldre personer ska bli sjuka samtidigt.

När barn är oroliga för ekonomiska konsekvenser

Du kan använda samma strategier när du ska prata med barn om familjens ekonomi påverkas av allvarliga ekonomiska konsekvenser. Särskilt äldre barn kan förstå och bli oroliga om familjens ekonomi har påverkats.

Du kan förklara att många människor befinner sig i samma situation som er. Berätta att de som är vuxna i barnets närhet, jobbar för att allt ska bli bra. Du kan också säga att i svåra lägen finns hjälp i samhället och politiker arbetar för att situationen ska bli bättre.

Hjälp och stöd för barn och unga

Barn och unga kan få rådgivning med hjälp och stöd i olika situationer. För dig som vill hjälpa ett barn i din närhet finns också stöd att få. En väg in erbjuder råd kring ungas psykiska hälsa. Du kan ringa telefonnummer 020-51 20 20 på vardagar klockan 08.00-16.30.

Här finns mer information om En väg in - råd kring ungas psykiska hälsa

Till toppen av sidan