HANTERA ORO I KRIS - STÖD OCH HJÄLP I SKÅNE

Att känna oro under covid-19-pandemin

Innehållet gäller Skåne

Coronaviruset påverkar oss på många sätt. En ständig nyhetsrapportering om smittade och avlidna, ekonomiska konsekvenser och en annorlunda vardag där vi uppmanas att isolera oss fysiskt från varandra skapar rädsla och oro hos många människor. Men oron är ett tecken på att hjärnan fungerar som den ska.

När du inte längre har kontroll över din oro, kan du bli rädd, misstänksam och ännu mer orolig för vad som kommer hända. Det finns mycket som du kan göra på egen hand för att hantera din oro, men om det inte hjälper kan du behöva söka professionell hjälp.

Olika sätt att reagera

Man kan reagera på olika sätt på pandemin. En del reagerar mycket starkt medan andra kanske inte reagerar alls. Genom att känna till olika sätt att reagera, blir det ofta lättare att förstå både sin egen och närståendes reaktioner.

Så här kan du reagera under pandemin:

 • Du kan känna dig orolig, rädd och mer sårbar än vanligt.
 • Du kan bli rastlös, få svårt att sitta still och att koncentrera dig på andra saker.
 • Du kan bli mer otålig och lättirriterad än du annars brukar vara.
 • Du kan få svårt att sysselsätta dig med något annat.
 • Du kan få svårt att sova eller få mardrömmar.
 • Du kan vilja vara ensam eller tvärtom undvika att vara ensam.

Reaktioner från kroppen

Kroppen kan också reagera med symtom som påminner om covid-19, vilket kan skapa ännu mer oro.

Det kan till exempel vara:

 • darrningar och svettningar
 • huvudvärk
 • hjärtklappning
 • yrsel och svimningskänsla
 • brist på aptit
 • matthet eller spänningar
 • värk i musklerna främst i bröstkorgen, axlarna och nacken.

Vad kan jag göra själv?

Det finns flera saker som du kan göra för att hantera din oro och må bättre. Här kommer några allmänna råd.

 • Prata med andra vuxna. Diskutera tankar, frågor och känslor med någon annan, då är det ofta lättare att förstå det som händer.
 • Håll dig till dina vanliga rutiner. Gå och lägg dig vid samma tid som vanligt och stig upp även om du jobbar hemifrån, är isolerad eller är sjuk. Försök att sova och äta vid samma tid varje dag.
 • Vad du väljer att äta, hur mycket och hur ofta du äter påverkar hur du mår. Hälsosamma matvanor hjälper dig att må bättre, så försök att äta så bra du kan, även om du känner dig orolig.
 • Rör på dig, helst 30 minuter varje dag. Fysisk aktivitet är ett bra sätt att minska stress, oro och ångest.
 • Ta dig tid att göra sådant som du mår bra av. Var ute i naturen, träna, lyssna på musik eller se en film. Tänk på att det finns mycket kultur och träningstips som finns digitalt i och med covid-19.
 • Håll dig uppdaterad men begränsa informationen. Lyssna eller titta inte på nyheter när du ska sova och slå av notifieringar på telefonen. Ta del av information från pålitliga och bekräftade källor från myndigheterna.
 • Fokusera på det du kan påverka. Du kan till exempel bidra till att minska smittspridningen genom att följa myndigheternas råd om att tvätta händerna och hålla avstånd. Men du kan inte påverka hur alla andra gör.
 • Undvik att använda alkohol, droger, mat eller spel för att hantera dina känslor. Det förvärrar dina besvär på längre sikt och du riskerar även att utveckla ett beroende.
 • Tänk på att det går över. Vi vet inte när, men det kommer inte alltid att vara så här.

Självhjälpsprogram för att hantera oro vid covid-19

Du som känner oro för covid-19 kan ta del av ett KBT-baserat självhjälpsprogram, Hantera oro vid covid-19. Du når programmet genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Programmet passar dig som vill lära dig att hantera din oro på egen hand. Programmet tar ungefär tre veckor att gå igenom och du gör det självständigt utan stöd av vårdpersonal eller behandlare.

Om du mår mycket dåligt ska du kontakta vården, i första hand din vårdcentral. 

Läs mer om självhjälpsprogrammet

Om du har en psykiatrisk sjukdom eller diagnos

Om du redan mår psykiskt dåligt, kan situationen med det nya coronaviruset upplevas som särskilt jobbigt för dig. I värsta fall kan oro eller stress bidra till att du mår sämre och att du får nya symtom.

För vissa personer kan råd om att tvätta händerna skapa tvångstankar och handlingar som har med hygien att göra. Om det blir så för dig, berätta det för någon och be om hjälp. Kom ihåg att råd om att tvätta händerna finns för att skydda dig och andra från smitta, men det finns en gräns för vad du kan göra.

Här är några saker som kan vara extra viktiga för dig att tänka på:

 • Kom ihåg att använda metoder som tidigare har hjälpt dig att må bättre. Om det blir svårare på grund av risk för smitta av covid-19, försök att hitta andra alternativ. Kontakta gärna din mottagning, de kan hjälpa dig att hitta andra sätt.
 • Försök hålla dig till den behandlingsplanering som finns för dig. Tar du någon medicin så fortsätt med den som vanligt.

Tveka inte att ta kontakt med vården om du behöver det, eller om du har några frågor. Det är särskilt viktigt om du upplever att ditt psykiska mående blir sämre.

När behöver jag söka vård?

Du kan behöva söka vård om oron är så stark och återkommande att du får svårt att fungera i vardagen. Till exempel om du har haft svårt att sova under en längre period, inte kan koncentrera dig på viktiga uppgifter eller om oron gör att du mår mycket dåligt.

Kontakta i första hand din vårdcentral. Du kan också ringa till 1177 för hjälp att hitta rätt i vården om du är osäker vart du ska vända dig.

Om det gäller barn och unga kan ni vända er till en barnavårdscentral (barn under sex år) eller en ungdomsmottagning.

Du som är under 18 år kan också ringa En väg in, barn- och ungdomspsykiatrins telefonrådgivning. Telefonnummer 020-51 20 20, öppet vardagar klockan 8-17. Även du som är förälder kan få råd och stöd där.

Här finns mer information om att söka psykiatrisk vård i Skåne

Till toppen av sidan