Att söka stöd och hjälp

Väntetider inom Barn- och ungdomspsykiatrin

Innehållet gäller Skåne

Inom Region Skåne finns det tio mottagningar för Barn- och ungdomspsykiatri (BUP). För att du ska kunna se hur långa väntetider det är på mottagningarna rapporterar respektive mottagning till webbplatsen Väntetider i vården, vantetider.se

Dessa tio Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar rapporterar till Väntetider i vården:

  • Psykiatri Skåne Eslöv
  • Psykiatri Skåne Helsingborg
  • Psykiatri Skåne Hässleholm
  • Psykiatri Skåne Kristianstad
  • Psykiatri Skåne Landskrona
  • Psykiatri Skåne Lund
  • Psykiatri Skåne Malmö
  • Psykiatri Skåne Trelleborg
  • Psykiatri Skåne Ystad
  • Psykiatri Skåne Ängelholm

Här kan du se hur lång väntetid det är på den mottagning du vill besöka, vantetider.se.

Till toppen av sidan