ATT SÖKA STÖD OCH HJÄLP

Sök psykiatrisk vård i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Alla människor, barn, unga och vuxna, har ibland bekymmer i sina liv. Ibland kan det vara svårt att veta hur du ska gå vidare. Du kan behöva vård, stöd och hjälp att hitta rätt. I dessa lägen finns det olika typer av hjälp att få.

Vuxna

Lättare psykisk ohälsa

Om du har lättare psykiska problem, som sömnsvårigheter, lindrigare ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner, ska du i första hand vända dig till din vårdcentral för att få hjälp. Din läkare kan remittera dig vidare till specialistpsykiatrin om det behövs. Du kan också ringa 1177 för att få råd om vart du kan vända dig.

Allvarlig psykisk ohälsa

Om du har allvarligare psykiska problem som depression, kraftig ångest och oro, tvångstankar eller psykotiska upplevelser vänder du dig till vuxenpsykiatrin. Du kan komma till mottagningen med hjälp av remiss eller en så kallad egenremiss, som du skriver själv.

Akut psykisk ohälsa

Har du akuta psykiska problem kan du få hjälp hos någon av vuxenpsykiatrins akutmottagningar. I Skåne finns fyra akutmottagningar som har öppet dygnet runt; HelsingborgKristianstadLund och Malmö. Om läget är akut kan du också ringa 112.

Barn 0-6 år

Lättare psykisk ohälsa

Du kan i första hand vända dig till din barnavårdscentral för att få hjälp med lättare psykisk ohälsa som trotsreaktioner, uppfostringsproblem, lindrigare oro eller otrygghet. På alla barnavårdscentraler i Skåne finns tillgång till en barnhälsovårdspsykolog. Om det behövs kan ni bli remitterade till barn- och ungdomspsykiatrin (bup).

Allvarlig psykisk ohälsa

Vid allvarligare psykisk ohälsa som kraftig nedstämdhet, ångest och tvångssyndrom, beteendestörningar eller traumatisering kan du vända dig till barn- och ungdomspsykiatrin (bup). För att komma till bup behöver du bli remitterad via telefonrådgivningen En väg in.

Akut psykisk ohälsa

Har ditt barn behov av akut psykiatrisk hjälp och redan har en pågående kontakt med en mottagning ska du vända dig dit dagtid 8.00-16.30. Har ni inte någon pågående kontakt vänder ni er till till barn- och ungdomspsykiatrins telefonrådgivning, En väg in. Under kvällar och helger finns bup:s akutmottagning i Malmö som tar emot barn och ungdomar från hela Skåne. Akutmottagningen är öppen 16.30-08.00.

Barn och unga 6-18 år

Lättare psykisk ohälsa

Om du behöver prata med någon om hur du mår eller om något som har hänt, kan du kontakta barn-och ungdomspsykiatrins telefonrådgivning En väg in. Du kan också prata med en kurator i skolan, på en ungdomsmottagning eller på en vårdcentral. Om du vill vara anonym kan du till exempel skriva till Fråga UMO eller chatta med BRIS.

Allvarlig psykisk ohälsa

Har du allvarligare psykiska problem, som kraftig nedstämdhet, ångest eller tvångstankar, traumatisering eller om du skadar dig själv, kan du ta kontakt med barn- och ungdomspsykiatrins telefonrådgivning En väg in. Om det behövs blir du remitterad till bup.

Akut psykisk ohälsa

Har du behov av akut psykiatrisk hjälp och redan har en pågående kontakt med en mottagning ska du vändadig dit dagtid kl. 8.00–16.30. Har du inte någon pågående kontakt vänder du dig till En väg in. Under kvällar och helger finns 16.30-8.00 bup:s akutmottagning i Malmö som tar emot barn och ungdomar från hela Skåne.

Unga 18-25 år

Lättare psykisk ohälsa

Om du behöver prata med någon om lättare psykiska besvär som sömnsvårigheter, lindrigare ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner, vänd dig i första hand till vårdcentralen eller ungdomsmottagningen. Om du studerar kan du vända dig till elevhälsan på din gymnasieskola. Du som läser på högskolan och har studierelaterade problem kan vända dig till studenthälsan. Vill du vara anonym, skriv till Fråga UMO, ungdomsmottagningen på nätet.

Allvarlig psykisk ohälsa

Vid allvarlig psykiska ohälsa som kraftig nedstämdhet, självmordsplaner, ångest, tvångstankar eller ätstörningar vänder du dig till vuxenpsykiatrin. Du kan själv beställa tid på mottagningen eller komma dit med hjälp av remiss från exempelvis vårdcentralen.

Akut psykisk ohälsa

Har du akuta psykiska problem kan du få hjälp hos någon av vuxenpsykiatrins akutmottagningar. I Skåne finns fyra akutmottagningar som har öppet dygnet runt; Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö.

Missbruksmottagningar för unga

I Malmö, Helsingborg, Hässleholm och Kristianstad finns särskilda missbruksmottagningar för unga med missbruksproblem. Mottagningarna tar emot unga upp till 25 år.

Mottagning Maria i Malmö

Mottagning Maria Skåne nordost Hässleholm

Mottagning Maria Skåne nordost Kristianstad

Mottagning Maria Nordväst

Fråga om råd

Känner du dig osäker på vart du ska vända dig? Du kan dygnet runt ringa 1177 och prata med en sjuksköterska för att få råd om vård och hjälp att hitta rätt.

Barn och unga 0-18 år

En väg in är det telefonnummer som barn och unga (0-18 år) samt vårdnadshavare kan ringa för att få hjälp eller rådgivning om barns och ungas psykiska hälsa. Kvalificerad personal svarar och ni kommer överens om nästa steg. Personalen kan boka en tid till en Första linjen-mottagning eller en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning. De kan också hänvisa till annan vård eller rådgivning.

Unga 13-25 år

På UMO.se kan du som är 13-25 år få råd och ställa anonyma frågor.

Vuxna

Behöver du prata med någon och få stöd, kan du även vända dig till Hjälplinjen på telefonnummer 0771-22 00 60. Hjälplinjen tar emot kris- och stödsamtal alla dagar mellan 13-22.

Finns det fler att söka hjälp hos?

Skolan

Alla skolor måste erbjuda sina elever elevhälsa. De som arbetar i elevhälsan är skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog. På en del skolor har skolsköterskan ett mottagningsrum dit du kan gå. Du kan också vända dig till läraren, skolans rektor eller skolans hemsida för hjälp att komma i kontakt med elevhälsan.

Socialtjänsten

Socialtjänsten i kommunen kan ge stöd till personer och familjer med problem. Det kan handla om att man behandlas illa, inte kan ta hand om sig själv, blir slagen eller inte har pengar för att överleva. Av socialtjänsten kan du också få råd om du är orolig över att någon annan inte mår bra eller har det svårt.

Studenthälsan

På universitetens och högskolornas studenthälsomottagningar finns ofta kurator eller psykolog som kan hjälpa till med stödsamtal, rådgivning och hänvisning. Dit kan du vända dig för råd eller samtal om exempelvis stress, alkoholproblem, prestationsångest, sömnsvårigheter, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och rädsla att tala inför andra. I Skåne finns studenthälsomottagningar i Lund, Malmö, Kristianstad, Alnarp och Helsingborg.

Patient- och stödföreningar

Patient- och stödföreningar kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation.

Patientorganisationer i Skåne

Rikstäckande patient- och anhörigföreningar psykisk hälsa

Telefonjourer

Om du inte vill prata med någon närstående kan det vara en bra början att tala med någon i en telefonjour.

Telefonjourer och rådgivning

Till toppen av sidan