Att söka stöd och hjälp

Sök psykiatrisk vård i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Alla människor, barn, unga och vuxna, har ibland bekymmer i sina liv. Ibland kan det vara svårt att veta hur du ska gå vidare. Du kan behöva vård, stöd och hjälp att hitta rätt. I dessa lägen finns det olika typer av hjälp att få.

Vuxna

Lättare psykiska besvär

Om du har lättare psykiska besvär, som sömnsvårigheter, lindrigare ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner, ska du i första hand vända dig till din vårdcentral för att få hjälp. Din läkare kan remittera dig vidare till specialistpsykiatrin om det behövs. Du kan också ringa 1177 för att få råd om vart du kan vända dig.

Allvarliga psykiska besvär

Om du har allvarligare psykiska problem som depression, kraftig ångest och oro, tvångstankar eller psykotiska upplevelser vänder du dig till vuxenpsykiatrin. Du kan komma till mottagningen med hjälp av en remiss. Du kan också skriva en så kallad egen vårdbegäran.

Information om egen vårdbegäran

Akuta psykiska besvär

Du kan få hjälp hos vuxenpsykiatrins akutmottagningar om du har akuta psykiska problem. I Skåne finns fyra akutmottagningar för vuxenpsykiatri som har öppet dygnet runt: HelsingborgKristianstadLund och Malmö. Om läget är akut kan du också ringa 112.

Barn 0-6 år

Lättare psykiska besvär

Du kan i första hand vända dig till din barnavårdscentral för att få hjälp med lättare psykisk ohälsa som trotsreaktioner, uppfostringsproblem, lindrigare oro eller otrygghet. På alla barnavårdscentraler i Skåne finns tillgång till en barnhälsovårdspsykolog. Om det behövs kan ni bli remitterade till barn- och ungdomspsykiatrin bup. 

Allvarliga psykiska besvär

Vid allvarligare psykisk ohälsa som kraftig nedstämdhet, ångest och tvångssyndrom, beteendestörningar eller traumatisering kan du vända dig till barn- och ungdomspsykiatrin bup. För att komma till bup behöver du bli remitterad via telefonrådgivningen En väg in.

Akuta psykiska besvär

Har ditt barn behov av akut psykiatrisk hjälp ska du vända dig till Bup Skånes akutmottagning i Malmö. Mottagningen har öppet dygnet runt och tar emot barn och ungdomar från hela Skåne. Du kan besöka eller kontakta mottagningen via telefon för akut psykiatrisk rådgivning.

Bup Skånes akutmottagning

Barn och unga 6-18 år

Lättare psykiska besvär

Om du behöver prata med någon om hur du mår eller om något som har hänt, kan du kontakta barn-och ungdomspsykiatrins telefonrådgivning En väg in. Du kan också prata med en kurator i skolan, på en ungdomsmottagning eller på en vårdcentral. Om du vill vara anonym kan du till exempel skriva till Fråga UMO eller chatta med BRIS.

Allvarliga psykiska besvär

Har du allvarligare psykiska problem, som kraftig nedstämdhet, ångest eller tvångstankar, traumatisering eller om du skadar dig själv, kan du ta kontakt med barn- och ungdomspsykiatrins telefonrådgivning En väg in. Om det behövs blir du remitterad till bup.

Akuta psykiska besvär

Har du behov av akut psykiatrisk hjälp ska du vända dig till Bup Skånes akutmottagning i Malmö. Mottagningen har öppet dygnet runt och tar emot barn och ungdomar från hela Skåne. Du kan besöka eller kontakta mottagningen via telefon för akut psykiatrisk rådgivning.

Bup Skånes akutmottagning

Unga 18-25 år

Lättare psykiska besvär

Om du behöver prata med någon om lättare psykiska besvär som sömnsvårigheter, lindrigare ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner, vänd dig i första hand till vårdcentral eller ungdomsmottagningen. Om du studerar kan du vända dig till elevhälsan på din gymnasieskola. Du som läser på högskolan och har studierelaterade problem kan vända dig till studenthälsan. Vill du vara anonym, skriv till Fråga UMO, ungdomsmottagningen på nätet.

Allvarliga psykiska besvär

Vid allvarliga psykiska problem som kraftig nedstämdhet, självmordsplaner, ångest, tvångstankar eller ätstörningar kan du vända dig till vuxenpsykiatrin. Du kan själv boka tid på mottagningen eller komma dit med hjälp av remiss från exempelvis vårdcentralen.

Akuta psykiska besvär

Har du akuta psykiska problem kan du få hjälp hos någon av vuxenpsykiatrins akutmottagningar. I Skåne finns fyra akutmottagningar som har öppet dygnet runt; Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö.

Fråga om råd

Känner du dig osäker på vart du ska vända dig? Du kan dygnet runt ringa 1177 och prata med en sjuksköterska för att få råd om vård och hjälp att hitta rätt.

Barn och unga 0-18 år

En väg in är det telefonnummer som barn och unga (0-18 år) samt vårdnadshavare kan ringa för att få hjälp eller rådgivning om barns och ungas psykiska hälsa. Kvalificerad personal svarar och ni kommer överens om nästa steg. Vid behov kan personalen boka en tid till en Första linjen-mottagning eller en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning. De kan också hänvisa till annan vård eller rådgivning.

Unga 13-25 år

På UMO.se kan du som är 13-25 år få råd och ställa anonyma frågor.

Vuxna

Det finns många organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet eller på telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill.

Här hittar du stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta.

Finns det fler att söka hjälp hos?

Skolan

Alla skolor måste erbjuda sina elever elevhälsa. De som arbetar i elevhälsan är skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog. På en del skolor har skolsköterskan ett mottagningsrum dit du kan gå. Du kan också vända dig till läraren, skolans rektor eller skolans hemsida för hjälp att komma i kontakt med elevhälsan.

Socialtjänsten

Socialtjänsten i kommunen kan ge stöd till personer och familjer med problem. Det kan handla om att man behandlas illa, inte kan ta hand om sig själv, blir slagen eller inte har pengar för att överleva. Av socialtjänsten kan du också få råd om du är orolig över att någon annan inte mår bra eller har det svårt.

Studenthälsan

På universitetens och högskolornas studenthälsomottagningar finns ofta kurator eller psykolog som kan hjälpa till med stödsamtal, rådgivning och hänvisning. Dit kan du vända dig för råd eller samtal om exempelvis stress, alkoholproblem, prestationsångest, sömnsvårigheter, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och rädsla att tala inför andra. I Skåne finns studenthälsomottagningar i Lund, Malmö, Kristianstad, Alnarp och Helsingborg.

Patient- och stödföreningar

Patient- och stödföreningar kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation.

Patientorganisationer i Skåne

Rikstäckande patient- och anhörigföreningar psykisk hälsa

Telefonjourer

Om du inte vill prata med någon närstående kan det vara en bra början att tala med någon i en telefonjour.

Telefonjourer och rådgivning

Till toppen av sidan