Dataskyddsombudet, Örebro

Eklundavägen 2, Örebro

Telefonnummer:

019-602 70 00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Eklundavägen 2, Örebro
Län, kommun:
Örebro län, Örebro
Postadress:
Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har Region Örebro län utsett ett dataskyddsombud som ska se till att alla personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt.


Du kan kontakta dataskyddsombudet via 1177 Vårdguidens e-tjänster, på telefon 019 602 73 10 eller via e-post dso@regionorebrolan.se.


OBS! För att säkert kommunicera med Region Örebro län rekommenderas att du kontaktar oss på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Tjänsten uppfyller de krav på säkerhet och sekretess som ställs inom vården.


Du kan även kontakta Region Örebro län via e-post. Tänk på att aldrig skicka ditt personnummer eller andra känsliga uppgifter, t.ex. om din hälsa, via e-post. E-posten kan jämföras med öppna vykort och vi kan inte garantera sekretess och säkerhet om uppgifterna skickas den vägen.


Mer information om hur Region Örebro län behandlar dina personuppgifter hittar du på www.1177.se/Orebrolan/ eller www.regionorebrolan.se/.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region