LÄS ANDRAS FRÅGOR

Vad kan man göra åt smärtan efter bältros?

Fråga

Min mor lider av långvarig smärta efter bältros, finns det verkligen inget att göra?

Svar

Jo, det finns några olika behandlingar.

Bältros kan ibland ge svåra och långvariga smärtor, precis som din mor fått. Risken är större ju äldre du är när du får bältrosen.

Smärtan efter bältros kan vara svårbehandlad. Ibland hjälper inte receptfria värktabletter särskilt mycket. Däremot finns andra behandlingar som kan lindra smärtan.

En vanlig behandling är så kallade antidepressiva mediciner. Det innebär inte att läkaren försöker behandla någon depression, utan att dessa mediciner också har en rent smärtstillande effekt. När det gäller dessa mediciner, behöver ofta dosen ökas efter hand. Det kan ta tid att hitta rätt dos och medicinerna kan ha en del biverkningar, framför allt muntorrhet.

Det finns också läkemedel som brukar användas mot epilepsi som också kan lindra smärta efter bältros.

Ibland kan morfin vara aktuellt vid svåra smärtor, men effekten är inte lika god som vid andra typer av smärta.

Andra behandlingar är plåster med ett bedövningsmedel. Och det finns en kräm med ett smärtstillande medel, capsaicin.

Detta är de vanligaste behandlingarna vid bältrossmärta. Ofta får man pröva sig fram mellan olika behandlingar och ibland kombinera olika behandlingar tills man hittar det som ger bäst effekt. 

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan