Läs andras frågor

Hornhinnetransplantation, vad är det?

Fråga

Jag ska göra en hornhinnetransplantation. Vad innebär en donation? Hur går den till och hur blir min syn efteråt?

Svar

Att transplantera en hornhinna innebär att hornhinnan i ditt öga byts ut mot en hornhinna från en donator. Du kan få en transplantation när din egen hornhinna inte fungerar som den ska. Transplantationen är en operation där hela hornhinnan eller en del av hornhinnan byts ut.

Vävnad byts ut

Donatorn är en avliden person som har valt att efter sin död donera hornhinnevävnad till någon som behöver den. Att donera vävnad är enklare än att donera organ. Det beror på att donatorn och mottagaren inte behöver passa ihop genetiskt, som vid organdonation.

Förberedelser

Innan operationen får du prata med ögonläkaren som ska operera dig och med narkosläkaren. Då bestämmer ni om du ska sövas under operationen eller få lokalbedövning.

Du får först bedövande ögondroppar om du ska få lokalbedövning. Därefter får du ett stick av en liten spruta med bedövningsmedel invid ögat. Det brukar inte upplevas som obehagligt eftersom du först har fått bedövande droppar.

Du får mer information om hur du ska förbereda dig från den ögonmottagning där du ska opereras.

Hur går operationen till?

Transplantationen görs i en operationssal. Du ligger ner under operationen och får narkos eller lokalbedövning.

Två metoder

Transplantationen av vävnad från hornhinnan anpassas efter dina behov. Det kan gå till på två sätt:

  • Du kan få en transplantation där hela hornhinnan byts ut.
  • Du kan få en så kallad lamellär transplantation. Då är det bara den del av hornhinnan som är skadad eller sjuk som byts ut.

Behandling efter operationen

Du ser oftast ganska suddigt på ditt nyopererade öga. Synen blir sedan bättre ju längre tiden går. Men det kan ta lång tid, veckor eller månader. Din ögonläkare kan ge besked om hur länge du bör avstå från att till exempel köra bil eller andra fordon efter din operation.

Kortinsondroppar som du tar själv

Du ska behandla ögat med kortisondroppar efter operationen. Du behöver använda dropparna i flera månader för att hindra den nya hornhinnan från att stötas bort. Risken för avstötning är ganska låg. Om det ändå skulle ske går operationen oftast att göra om.

Läs om hur du tar läkemedel i ögonen.

Efterkontroller

Du får gå på regelbundna kontroller hos din ögonläkare. Du får mer information om vad som gäller för just dig från den ögonmottagning där du opererades.

Läs mer om hornhinnetransplantation på Svensk Corneakirurisk Förening

Till toppen av sidan