VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OM E-TJÄNSTERNA

Jag kan inte se mitt barns journal via nätet. Hur gör jag det?

Fråga

Jag kan inte se mitt barns journal via nätet. Hur gör jag?

Svar

För att se ditt barns journal behöver du vara registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare för barnet.

För att nå ditt barns journal loggar du in i din egen journal och växlar därefter till ditt barns journal. Du kan bara se barnets journal fram tills hen fyller 13 år.

Det finns möjlighet att få förlängd åtkomst till barnets journal. Då får du göra en ansökan tillsammans med barnet och vårdpersonal. Det här kan du göra om barnet till exempel har en funktionsnedsättning eller om det finns andra särskilda skäl.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom att logga in på 1177.se. Här kan du läsa mer om att göra ditt barns vårdärende via nätet.

Till toppen av sidan