VACCINATIONER

Vaccination mot influensa i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Influensasäsongen närmar sig. Du som är över 65 år eller tillhör en riskgrupp har en ökad risk att bli svårt sjuk om du smittas. Genom att vaccinera dig, får du ett bättre skydd mot influensa och du minskar risken att bli allvarligt sjuk.

Från den 6 november kan du vaccinera dig mot året influensa. För dig som är över 65 år, gravid eller tillhör en medicinsk riskgrupp är vaccination mot influensa gratis. För övriga kostar det 130 kronor.

Passa på att gå på drop-in under några veckor. Därefter kan du kontakta din vårdcentral för att boka en tid för vaccination.

Tillhör jag en riskgrupp?

Till riskgrupperna räknas du om något av följande stämmer in på dig:

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du är mycket kraftigt överviktig.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flerfunktionshinder.
  • Du är gravid efter vecka 16.

Så fungerar vaccinationen

Influensatyperna varierar från år till år. Det är därför viktigt att du vaccinerar dig varje höst för att ha skydd mot den aktuella influensatypen.

Vaccinet är säkert och välbeprövat och har använts under många år.

Det tar upp till 14 dagar innan vaccinet ger effekt. Därför är det klokt att du vaccinerar dig under hösten - innan influensan tar fart. 

Till toppen av sidan