VACCINATIONER

Vaccination mot influensa i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Influensasäsongen närmar sig. Du kan vaccinera dig mot influensa om du har en ökad risk att bli svårt sjuk om du smittas. Genom att vaccinera dig, får du ett bättre skydd mot influensa och du minskar risken att bli allvarligt sjuk.

Varje år finns möjligheten för vaccination mot årets influensa. För dig som är över 65 år eller om du är gravid, är vaccination mot influensa gratis. Vaccination mot influensa är också gratis för dig som har en sjukdom eller annat tillstånd som ger ökad risk att bli allvarligt sjuk om du smittas. För övriga kostar det 140 kronor.

Om du vill vaccinera dig mot influensa, kan du kontakta din vårdcentral och boka en tid.

Vissa personer rekommenderas vaccination

Du rekommenderas att vaccinera dig mot influensa om något av följande stämmer in på dig:

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du är mycket kraftigt överviktig.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flerfunktionshinder.
  • Du är gravid efter vecka 16.

Så fungerar vaccinationen

Influensatyperna varierar från år till år. Det är därför viktigt att du vaccinerar dig varje höst för att ha skydd mot den aktuella influensatypen.

Vaccinet är säkert och välbeprövat och har använts under många år.

Det tar upp till 14 dagar innan vaccinet ger effekt. Därför är det klokt att du vaccinerar dig under hösten - innan influensan tar fart. 

Till toppen av sidan