Titthålsundersökningar - skopier

Kapselendoskopi av tjocktarmen i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Kapselendoskopi är en undersökning som innebär att du får svälja en liten kapsel som innehåller två små kameror. Kamerorna tar sedan bilder av tjocktarmens insida. Undersökningen görs för att hitta orsaken till blödningar, inflammationer och utväxter på slemhinnorna i tarmen, så kallade polyper.

Förberedelser

Du får inte äta något minst åtta timmar före undersökningen. Du får dricka vatten fram till två timmar före undersökningen. Nödvändiga mediciner får du ta som vanligt tillsammans med en klunk vatten.

Före undersökningen behöver tarmen tömmas på innehåll. Du får laxeringsmedel som du ska dricka och som gör att magen sätts igång.

Du blir undersökt på en endoskopimottagning och det tar ungefär åtta timmar totalt. Ta därför gärna med dig något som du kan sysselsätta dig med under tiden, till exempel en dator, bok eller tidningar.

Så går undersökningen till

Du får svälja en kapsel som är lite större än en tablett på mottagningen. Det gör inte ont och brukar inte heller vara några problem för vuxna och barn som är äldre än åtta år. Har du svårt för att svälja kapseln kan en läkare leda ner den med hjälp av ett gastroskop. Gastroskopet är en mjuk böjlig slang som leds genom munnen ner till magsäcken.

I kapseln finns två små kameror. När kapseln passar genom tarmen tar kamerorna bilder på tarmens insida. Bilderna förs sedan över till en bärbar dosa genom sladdar som sätts fast på din mage eller i ett bälte som du bär runt midjan. Dosan får du med dig i en axelremsväska.

En sjuksköterska ger dig mediciner som du ska ta. Medicinerna gör att kapseln passerar fortare genom tarmen. Du får även lite mat och dryck att äta under tiden som undersökningen pågår.

Du får vänta på mottagningen tills kapseln lämnar tarmen eller som mest åtta timmar efter att du har svalt kapseln. När undersökningen är klar lämnar du tillbaka dosan och resten av utrustningen, och sedan kan du åka hem.

Resultatet av undersökningen får du veta inom några veckor av läkaren som skrev remissen åt dig.

Så mår du efteråt

Du behöver inte bry dig om kapseln efter undersökningen. Kapseln kommer ut i din avföring och du kan spola ner den eftersom den är liten och inte innehåller några farliga ämnen.

Du mår som vanligt när undersökningen är klar. Du kan äta och dricka som du vill.

Kontakta mottagningen om du får mycket ont i magen efter undersökningen. Får du ont i magen när mottagningen har stängt ska du vända dig till en akutmottagning.

Påverka och delta i din vård

Som patient har du enligt patientlagen möjlighet att påverka din vård.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan