Smärtbehandlingar och rehabilitering

Rehabilitering i varmt klimat - Skåne

Innehållet gäller Skåne

I Skåne kan du ansöka om att få rehabilitering utomlands i ett varmt klimat om du har vissa sjukdomar. Det varma klimatet kan öka förutsättningarna för en lyckad rehabilitering.

Målet med rehabiliteringen

Målet är att förbättra eller behålla en funktionsförmåga eller att exempelvis läka hudsymtom om du har en hudsjukdom. Detta bidrar förhoppningsvis till att minska sjukfrånvaron från en arbetsplats, utbildning eller liknande. Målet är också att du ska få en bättre kunskap om hur din livsstil påverkar hur du mår.

Vem kan ansöka om rehabilitering i varmt klimat?

Innan du kan ansöka om rehabilitering i varmt klimat är det viktigt att du gör egna insatser hemma. Rehabilitering hemma är alltid den första insatsen. Egna insatser ska också fortsätta efter att du kommit hem för att behålla de positiva effekterna av rehabilitering i varmt klimat. Om du varit iväg vid ett tidigare tillfälle vägs även den behandlingsrapporten in i den nya bedömningen.

Rehabilitering i varmt klimat kan ansökas av:

  • Barn och ungdomar med inflammatoriska reumatiska sjukdomar.
  • Vuxna med inflammatoriska reumatiska sjukdomar.
  • Vuxna med neurologiska sjukdomar.
  • Vuxna med psoriasis.

Viktig information

  • Du ska kunna utföra en intensiv träning, både individuell och i grupp. Det kan bli 4–5 pass per dag, 5–6 dagar i veckan. Obligatoriska föreläsningar ingår och kan schemaläggas på kvällstid.
  • Vissa tillstånd och sjukdomar kan påverka rehabiliteringen negativt eller utgöra en risk för dig som patient i samband med rehabilitering i varmt klimat, exempelvis missbruk av alkohol, läkemedel eller vid vissa typer av psykiska sjukdomar och besvär. Om den bedömningen görs beviljas inte din ansökan.
  • Du som har behov av personlig assistent kan beviljas rehabilitering i varmt klimat om medföljarens kostnad betalas med andra medel och inte av Region Skåne.
  • Ny rehabiliteringsperiod beviljas vartannat år.
  • Barn som är 15 år eller yngre ska ha med en närstående. Ungdomar som är 16 år eller äldre kan ha med en närstående om så önskas.
  • Region Skåne bekostar resa och uppehälle för en medföljande närstående till barn eller ungdomar som är 17 år eller yngre.

Kontakt

Vid frågor och funderingar kan du kontakta Pernilla Ohrberg, pernilla.ohrberg@skane.se alternativt telefon 046-77 08 38.

Till toppen av sidan