SMÄRTBEHANDLINGAR OCH REHABILITERING

Rehabilitering i varmt klimat - Skåne

Innehållet gäller Skåne

I Skåne kan du ansöka om att få rehabilitering utomlands i ett varmt klimat om du har vissa sjukdomar. Det varma klimatet kan öka förutsättningarna för en lyckad rehabilitering.

Förändrade omständigheter på grund av covid-19

Covid-19-pandemin påverkar förutsättningar för rehabilitering i varmt klimat. Läget behöver återgå till det normala för att rehabilitering i varmt klimat ska kunna genomföras under 2021. 

Målet med rehabiliteringen

Målet är att förbättra eller behålla en funktionsförmåga eller att exempelvis läka hudsymtom om du har en hudsjukdom. Detta bidrar förhoppningsvis till att minska sjukfrånvaron från en arbetsplats, utbildning eller liknande. Målet är också att du ska få en bättre kunskap om hur din livsstil påverkar hur du mår.

Vem kan ansöka om rehabilitering i varmt klimat?

Innan du kan ansöka om rehabilitering i varmt klimat är det viktigt att du gör egna insatser hemma. Rehabilitering hemma är alltid den första insatsen. Egna insatser ska också fortsätta efter att du kommit hem för att behålla de positiva effekterna av rehabilitering i varmt klimat. Om du varit iväg vid ett tidigare tillfälle vägs även den behandlingsrapporten in i den nya bedömningen.

Rehabilitering i varmt klimat kan ansökas av:

 • Barn och ungdomar med inflammatoriska reumatiska sjukdomar.
 • Vuxna med inflammatoriska reumatiska sjukdomar.
 • Vuxna med neurologiska sjukdomar.
 • Vuxna med psoriasis.

Viktig information

 • Du ska kunna utföra en intensiv träning, både individuell och i grupp. Det kan bli 4–5 pass per dag, 5–6 dagar i veckan. Obligatoriska föreläsningar ingår och kan schemaläggas på kvällstid.
 • Vissa tillstånd och sjukdomar kan påverka rehabiliteringen negativt eller utgöra en risk för dig som patient i samband med rehabilitering i varmt klimat, exempelvis missbruk av alkohol, läkemedel eller vid vissa typer av psykiska sjukdomar och besvär. Om den bedömningen görs beviljas inte din ansökan.
 • Du som har behov av personlig assistent kan beviljas rehabilitering i varmt klimat om medföljarens kostnad betalas med andra medel och inte av Region Skåne.
 • Ny rehabiliteringsperiod beviljas vartannat år.
 • Barn som är 15 år eller yngre ska ha med en närstående. Ungdomar som är 16 år eller äldre kan ha med en närstående om så önskas.
 • Region Skåne bekostar resa och uppehälle för en medföljande närstående till barn eller ungdomar som är 17 år eller yngre.

Inflammatoriska reumatiska sjukdomar

Vuxna

Du som ansöker ska vara i behov av rehabiliterande behandling och kunna tillgodogöra dig intensiv träning både individuellt och i grupp.

 • I första hand prioriteras patienter med inflammatorisk ledsjukdom, Reumatoid artrit eller Mb Bechterew.
 • I andra hand prioriteras patienter med inflammatorisk ledsjukdom liknande den vid psoriasisartrit och reaktiv artrit.
 • I tredje hand prioriteras patienter med annan inflammatorisk ledsjukdom.

Barn och ungdomar 6-17 år

Barn och ungdomar som ansöker ska vara i behov av rehabiliterande behandling och kunna tillgodogöra sig intensiv träning både individuellt och i grupp.

Neurologiska sjukdomar

Du som ansöker ska vara i behov av rehabiliterande behandling och kunna tillgodogöra dig intensiv träning både individuellt och i grupp.

 • I första hand prioriteras sökande med Multipel skleros, MS.
 • I andra hand prioriteras sökande med stroke och Parkinsons sjukdom.

Psoriasis

Du som ansöker ska vara i behov av rehabiliterande behandling och kunna tillgodogöra dig intensiv träning både individuellt och i grupp.

 • I första hand prioriteras patienter med svår psoriasis.

Behandlingsperiod

Rehabilitering för vuxna erbjuds under perioden oktober till april och för barn och ungdomar under sommarmånaderna.

 • För diagnosgrupperna vuxna med inflammatoriska reumatiska sjukdomar och neurologiska sjukdomar är rehabiliteringsperioden fyra veckor.
 • För vuxna med psoriasis är rehabiliteringsperioden tre veckor.
 • För barn och ungdomar med inflammatoriska reumatiska sjukdomar är rehabiliteringsperioden tre veckor.

Ansökan, läkarintyg och medicinsk bedömning

Vuxna ansöker två gånger per år

För dig som vuxen hanteras din ansökan med medicinsk bedömning vid två tillfällen per år. Sista ansökningsdagen är den 31 mars inför följande höst, och den 31 augusti inför följande vår.

Barn och ungdomar ansöker en gång per år

För barn och ungdomar hanteras ansökan med medicinsk bedömning en gång per år. Sista ansökningsdagen är den 31 december inför följande sommar.

Läkarintyget får inte vara äldre än fyra månader

Läkarintyget med den medicinska bedömningen ska vara utfärdat av den offentliga vården, eller den privata vården som bedriver sin hälso- och sjukvård på uppdrag av Region Skåne. Läkaren som utfärdar intyget ska ha specialistkompetens inom reumatologi, neurologi, hudsjukdomar eller allmänmedicin.

Det läkarintyg du använder vid ansökan till rehabilitering utomlands får inte vara äldre än fyra månader.

Vuxna

 • I ansökan för följande höst bifogar du ett läkarintyg som tidigast är utfärdat den 1 december (då sista ansökningsdag är 31 mars).
 • I ansökan för följande vår bifogar du ett läkarintyg som tidigast är utfärdat den 1 maj (då sista ansökningsdag är 31 augusti).

Barn och ungdomar

 • I ansökan för följande sommar bifogar du ett läkarintyg som tidigast är utfärdat den 31 augusti (då sista ansökningsdag är 31 december).

Ansökan

Använd Region Skånes ansökningsblankett och skicka in den tillsammans med ett läkarintyg. Det är viktigt att det är du själv som fyller i och skriver under ansökningsblanketten. Sedan är det en specialistläkare som beslutar om du beviljas rehabiliteringen utifrån läkarintyg, ansökan, prioriterade diagnosgrupper och tidigare behandlingsrapporter. Beslutet kan inte överklagas.

Ansökan – Rehabilitering utomlands

Blanketter för läkarintyg

Läkarintyg för rehabilitering utomlands - Reumatiska sjukdomar

Läkarintyg för rehabilitering utomlands - Neurologiska sjukdomar 

Läkarintyg för rehabilitering utomlands - Hudsjukdom psoriasis

 

Ifylld ansökan och läkarintyg skickas till:

Psykiatri och Habilitering
291 89 Kristianstad

Beviljad ansökan

Du får besked hemskickat per post om ansökan beviljats, om du fått reservplats eller avslag. Har du fått en beviljad ansökan skickas den även till den berörda rehabiliteringsanläggningen. Du får praktisk information direkt från anläggningen, bland annat om restid, hotell och veckoschema.

Om du ska ansöka om förebyggande sjukpenning av Försäkringskassan, ska du spara din beviljade ansökan om rehabilitering i varmt klimat. Bifoga den sedan i din ansökan till Försäkringskassan.

Avtalade anläggningar

Casa Afasia, Almuñécar, Spanien
www.casaafasia.com

Health & Care Scandinavia AB, Slovenien
www.optimarehab.se

Rehab Igalo AB, Montenegro
www.rehabigalo.se

Scandinavian Rehab Center S.L, Marbella, Spanien
www.src.care

Svenska Re, San Augustin, Gran Canaria
www.svenska-re.se

Vintersol-Humlegarden SL, Teneriffa, Spanien
www.vintersol.com

Egenavgift

Under behandlingsresan betalar du en patientavgift som kallas egenavgift. Avgiften motsvarar den du annars betalar när du är inlagd på sjukhus.

 • Barn och ungdom, 6-19 år: 0 kronor per vårddygn
 • Närstående till person, 17 år eller yngre : 100 kronor per vårddygn
 • Vuxen 20 år eller äldre: 100 kronor per vårddygn
 • Person under 40 år med hel sjuk- eller aktivitetsersättning: 50 kronor per vårddygn

Hemresedagen räknas inte och patientavgiften debiteras efter hemkomsten.

Läs mer

Patientavgifter i Skåne

Att tänka på inför och efter resan

Inför resan

Du som arbetar kontaktar Försäkringskassan för mer information om förebyggande sjukpenning inför rehabilitering i varmt klimat.

Om du inte redan har det Europeiska Sjukförsäkringskortet (EU-kortet) kan du ansöka om detta hos Försäkringskassan.

Anslutningsresor

Du ordnar och bekostar själv din anslutningsresa till och från flygplatsen med bil, tåg, taxi eller färdtjänst.

Avbokning

Avbokning av rehabilitering i varmt klimat kan göras om medicinska skäl finns eller om en nära anhörig blir svårt sjuk, och då behövs ett läkarintyg som styrker dina uppgifter. Kontakta din kontaktperson på Psykiatri och habilitering så fort som möjligt.

Avbruten behandlingsperiod

Kontakta omedelbart din kontaktperson på Psykiatri och habilitering och den anläggning där du vistas om du behöver avbryta din rehabilitering i förtid. Om medicinska skäl finns eller om en nära anhörig blir svårt sjuk, behöver vi ett läkarintyg som styrker dina uppgifter. Om du avbryter av annan anledning, bekostar du din hemresa själv.

Uppföljning och utvärdering

Du som beviljats rehabilitering i varmt klimat ska inom två månader efter hemkomsten ta kontakt med din remitterande läkare för att följa upp och utvärdera din rehabiliteringsvistelse och resultatet.

Kontakt

Vid frågor och funderingar kan du kontakta Janet Sandell, telefon 040-675 36 02.

Till toppen av sidan