SMÄRTBEHANDLINGAR OCH REHABILITERING

Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd i Skåne, NUR

Innehållet gäller Skåne

Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd, NUR, kan förbättra hälsan och vara en hjälp för den som är sjukskriven på vägen mot återgång i arbete. Behandlingen vänder sig till personer med mild till måttlig psykisk ohälsa och tendens till social isolering och passivisering. Vistelsen på gården är ett komplement till den medicinska vården.

Naturunderstödd rehabilitering

Naturunderstödd rehabilitering äger rum på landsbygden - närmare bestämt på åtta olika gårdar i Skåne. Gårdarna arbetar med djur och natur. Du som deltar kommer att vistas i en grön miljö och får möjlighet att delta i gårdens dagliga arbete om du vill.

Ett samarbete med din vårdenhet

Gårdarna samarbetar med närliggande vårdenheter och du kommer att fortsätta med behandlingen på din vårdenhet som vanligt. Du får själv välja vilken av de avtalade gårdarna du vill vara på.

Gårdar med eller utan djur

Det finns gårdar både med och utan djur. Gårdar med djur arbetar med djur som inslag i gårdens produktion. Gårdar utan djur arbetar inte med djur, men det kan ändå finnas ett fåtal djur för sällskap.

Så här går det till

Du kommer att ingå i en grupp på maximalt sju personer. Gruppen träffas på en gård fyra timmar per gång, tre dagar i veckan, under sammanlagt åtta veckor.

Ett avstämningsmöte görs när du är halvvägs genom rehabiliteringen. Mötet görs tillsammans med personal från din vårdenhet och gården, Försäkringskassan och din arbetsgivare eller representant från Arbetsförmedlingen. Avsikten är att planera för tiden efter NUR så att du får en smidig övergång tillbaka till arbete/studier eller fortsatta insatser. En uppföljning med fortsatt planering kommer att ske när du har avslutat din rehabilitering i NUR.

Personliga uppgifter skyddas av sekretess

Under rehabiliteringen kommer du att bli ombedd att svara på frågor om din hälsa och funktion i vardagen, dels före och dels efter tiden på gården. Alla uppgifter om dig skyddas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Alla dina uppgifter hanteras helt anonymt och resultaten redovisas på gruppnivå.

Ersättning för sjukresor

Du kan få ersättning för dina resor i samband med rehabiliteringen genom att ansöka hos Skånetrafiken. Du får dock själv betala den så kallade egenavgiften. Information om detta kan du få från rehabkoordinatorn på din vårdenhet.

Sjukresor i Region Skåne

Så remitteras du

Du kan remitteras till Naturunderstödd rehabilitering från en vårdcentral eller en psykiatrimottagning som är anmäld som NUR-enhet. Rehabkoordinatorn på din vårdenhet ger dig all information, har kontakt med din läkare, med gården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller din arbetsgivare, och förvissar sig om att du är berättigad till ersättning från Försäkringskassan under tiden.

Om du tror att detta kan vara något för dig, kontakta vårdcentralen/psykiatrimottagningen som du går på.

Gårdar i Skåne

Här kan du läsa om de gårdar som ingår i naturunderstödd rehabilitering.

Sydöstra Skåne

Granliden är en gård utan djur som bedriver naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR) i samverkan med Folkuniversitetet. Granliden ligger i Ludvigsborg mellan Höör och Hörby nära Ringsjön. Gården ligger också nära Fulltofta Naturreservat. Området erbjuder vacker natur och miljö med bland annat forsar och vattenfall. På måndagar, tisdagar och torsdagar finns NUR-verksamhet på gårnden.

Rehabträdgården på Granliden

Sydvästra Skåne

Framnäs gård drivs av Lingehags Biodynamiska Odlingar och är en gård utan djur som bedriver naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR). Gården ligger i Hammarlöv, Trelleborg på Söderslätt. Gården består av trädgård, park, åker, äng och växthus. Parken har ett rikt fågelliv. På tisdagar, onsdagar och torsdagar finns NUR-verksamhet på gårnden.

Framnäs gård - Lingehags Biodynamiska Odlingar

Mellersta Skåne

Lyngby skola i Genarp är en gård utan djur som bedriver naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR). Här finns en vacker miljö med trädgård, växthus, ateljé och omgivningar som bjuder på skogsmark, ängar och naturreservat. På måndagar, tisdagar och onsdagar finns NUR-verksamhet på gårnden.

Lyngby skola

Kongagården är en gård med djur som bedriver naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR). Gården ligger vid Söderåsen och har en varierad naturmiljö, beståendes av bland annat skog och hagar. Här finns odlingar både ute och i växthus. På tisdagar, onsdagar och torsdagar finns NUR-verksamhet på gårnden.

Kongagården

Nordvästra Skåne

Lyckegården i Kågeröd som drivs av Med Naturen, är en gård som bedriver naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR). Djur finns på gården men är tydligt avskilda från NUR-verksamheten. Gården som ligger nära Munka Ljungby har närhet till skog och sjö och milsvid utsikt över Ängelholmsslätten. För finns frilandsodlingar av grönsaker och växthus. På tisdagar, onsdagar och fredagar finns NUR-verksamhet på gårnden.

Med naturen

Svea Hestar i Förslöv är en gård med djur som bedriver naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR). Gården har cirka 30 islandshästar, höns och hundar. Här finns kuperad terräng med hagar och väletablerad växtlighet och bra slingor för promenader. Gården ligger vackert inbäddad i nära anslutning till granngårdar. På tisdagar, onsdagar och fredagar finns NUR-verksamhet på gårnden.

Svea Hestar

Nordöstra Skåne

Kluvhult i Nävlinge är en gård utan djur som bedriver naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR). Det finns djur på gården men endas för beskådan. Här finns naturskön miljö med en blandning av trädgård och natur. Det finns etablerad odlingar för lång säsong både på friland och i växthus. På måndagar, onsdagar och fredagar finns NUR-verksamhet på gårnden.

Kluvhult - NUR

Änglarps Lugn i Röke är en gård med djur som bedriver naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR). Gården ligger i ett naturskönt område med både öppet landskap och skog. På gården finns får, kor, höns, gäss och kaniner. Det finns möjlighet att odla både på friland och i växthus. På måndagar, tisdagar och torsdagar finns NUR-verksamhet på gårnden.

Änglarps lugn

Till toppen av sidan