Smärtbehandlingar och rehabilitering

Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd i Skåne, NUR

Innehållet gäller Skåne

Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd, NUR, kan förbättra hälsan och vara en hjälp för dig som är sjukskriven så du kan börja arbeta igen. Rehabiliteringen vänder sig till dig med mild till måttlig psykisk ohälsa och tendens till social isolering och passivisering.

Vad är naturunderstödd rehabilitering?

Naturunderstödd rehabilitering är ett komplement till din medicinska behandling.

Du får vara i en grön miljö på en gård på landsbygden i Skåne. Gårdarna arbetar med djur och natur. På gården får du möjlighet att hjälpa till med det dagliga arbetet på gården. 

Det finns gårdar både med och utan djur. Gårdar med djur arbetar med djur som inslag i gårdens produktion. Gårdar utan djur arbetar inte med djur, men det kan ändå finnas några djur som sällskap.

Du får själv välja vilken gård som du vill vara på.

Behandlingen är ett samarbete med din vårdenhet

Gårdarna samarbetar med vårdenheter i närheten. Under tiden på gården fortsätter du din medicinska behandling som vanligt.

Så här går det till

Du ingår i en grupp på maximalt sju personer. Gruppen träffas på en gård fyra timmar per gång, tre dagar i veckan och under sammanlagt åtta veckor.

Halvvägs genom rehabiliteringen har du en avstämning med personal från din vårdenhet, gården, Försäkringskassan och din arbetsgivare eller en representant från Arbetsförmedlingen.

Under mötet planerar ni för tiden efter rehabiliteringen, så att du får en smidig övergång tillbaka till arbete, studier eller fortsatta insatser.

Så får du naturunderstödd rehabilitering

Kontakta din vårdcentral eller psykiatrimottagning om du vill ha naturunderstödd rehabilitering. Du får då kontakt med en person som är NUR-koordinator. 

NUR-koordinatorn ger dig mer information och har kontakten med din läkare, gården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. NUR-koordinatorn kontrollerar också att du har rätt till ersättning från Försäkringskassan under tiden som du får naturunderstödd rehabilitering.

Gårdar i Skåne

Här kan du läsa om de gårdar som ingår i naturunderstödd rehabilitering.

Sydöstra Skåne

Granliden är en gård utan djur som bedriver naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR) i samverkan med Folkuniversitetet. Granliden ligger i Ludvigsborg mellan Höör och Hörby nära Ringsjön. Gården ligger också nära Fulltofta Naturreservat. Området har en vacker natur och miljö med bland annat forsar och vattenfall. På måndagar, tisdagar och torsdagar finns NUR-verksamhet på gården.

Rehabträdgården på Granliden

Sydvästra Skåne

Framnäs gård drivs av Lingehags Biodynamiska Odlingar och är en gård utan djur som bedriver naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR). Gården ligger i Hammarlöv, Trelleborg på Söderslätt. Gården består av trädgård, park, åker, äng och växthus. Parken har ett rikt fågelliv. På tisdagar, onsdagar och torsdagar finns NUR-verksamhet på gården.

Framnäs gård - Lingehags Biodynamiska Odlingar

Mellersta Skåne

Kongagården är en gård med djur som bedriver naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR). Gården ligger vid Söderåsen och har en varierad naturmiljö som består av bland annat skog och hagar. Här finns odlingar både ute och i växthus. På tisdagar, onsdagar och torsdagar finns NUR-verksamhet på gården.

Kongagården

Nordvästra Skåne

Lyckegården i Kågeröd som drivs av Med Naturen, är en gård som bedriver naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR). Djur finns på gården men är tydligt avskilda från NUR-verksamheten. Gården som ligger nära Munka Ljungby har närhet till skog och sjö och milsvid utsikt över Ängelholmsslätten. För finns frilandsodlingar av grönsaker och växthus. På tisdagar, onsdagar och fredagar finns NUR-verksamhet på gården.

Med naturen

Nordöstra Skåne

Kluvhult i Nävlinge är en gård utan djur som bedriver naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR). Det finns djur på gården, men bara för beskådan. Här finns naturskön miljö med en blandning av trädgård och natur. Det finns odlingar för lång säsong både på friland och i växthus. På måndagar, onsdagar och fredagar finns NUR-verksamhet på gården.

Kluvhult - NUR

Personliga uppgifter skyddas av sekretess

Under rehabiliteringen kommer du att bli ombedd att svara på frågor om din hälsa och funktion i vardagen, dels före och dels efter tiden på gården. Alla uppgifter om dig skyddas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Alla dina uppgifter hanteras helt anonymt och resultaten redovisas på gruppnivå.

Ersättning för sjukresor

Du kan få ersättning för resorna till och från rehabiliteringen. Ansök om ersättningen hos Skånetrafiken. Du får dock själv betala den så kallade egenavgiften. Du kan få mer information från din NUR-koordinator.

Sjukresor i Region Skåne

Till toppen av sidan