FÖRE EN BEHANDLING ELLER UNDERSÖKNING

Subkutan venport

En subkutan venport, så kallad SVP, är en dosa med en slang som opereras in i ett blodkärl på halsen och under huden vid bröstkorgen. Du får en subkutan venport när du behöver få upprepade behandlingar direkt in i blodet. Genom dosan kan du få läkemedel, dropp och lämna blodprover utan att behöva bli stucken i armen eller på händerna.

Venporten har ett plastlock som tål att stickas i med nål många gånger. Du kan se och känna dosan utanpå huden som en liten förhöjning. Det kan kännas ömt runt såret de första dygnen efter att dosan har opererats in, men det brukar sedan gå över. Venporten, som ibland även kallas port-a-cath, kan användas under flera år och du kan leva som vanligt med den. 

I samband med operationen får du ett kort med information om venporten. Det ska du alltid visa när du besöker vården och träffar annan sjukvårdspersonal än du brukar.

Förberedelser

Subkutan venport när den inte används.

Innan venporten opereras in ska du duscha och tvätta dig med en speciell tvål och vatten eller använda ett bakteriedödande medel för att tvätta bort bakterier. Detta gör du både kvällen innan och samma morgon som ingreppet sker. Håret ska också tvättas med bakteriedödande medel. Du ska ta på dig rena kläder och bädda din säng med rena lakan kvällen innan. Är du inlagd på sjukhuset tar du på dig särskilda kläder efter sista duschen. Är du hemma tar du på dig rena kläder.

Subkutan venport när den används.

Det varierar hur lång tid innan operationen du ska avstå från att äta och dricka. Du får instruktioner om hur du ska göra från mottagningen där du ska opereras.

Du kan få en smärtstillande tablett före operationen så att du har mindre ont efteråt. Det är vanligt att känna oro inför operationen och om du vill kan du även få en avslappnande och rogivande tablett.

Så går operationen till

En subkutan venport opereras in på sjukhus. Inför operationen mäts hjärtrytmen och blodtrycket. Du får en klämma på fingret som mäter syresättningen. Området där venporten ska opereras in tvättas med hudsprit, vilket kan kännas kallt. För att skydda det tvättade området täcks du med operationsdukar.

Operationen genomförs oftast med lokalbedövning, eventuellt i kombination med lugnande mediciner. Bedövningssticken kan kännas brännande under någon minut. Efter att bedövningen har börjat verka gör det inte ont, men det är vanligt att du ändå känner när någon rör det bedövade området.

Du får antibiotika före operationen för att förhindra att du ska få en infektion efteråt.

En sjuksköterska finns med under hela operationen för att kontrollera att du mår bra och inte har ont. Bedövning och operation tar oftast mindre än en timme.

Barn som ska få en venport sövs oftast före operationen. En förälder eller annan närstående får alltid följa med in i operationssalen och vara med tills barnet somnar.

Hur mår jag efteråt?

Efter operationen får du stanna en stund på uppvakningsavdelningen där din puls, andning och ditt blodtryck kontrolleras. Du kan oftast gå hem samma dag. Efter operationen får du äta och dricka som vanligt.

Det blir ett litet ärr på bröstkorgen där venporten har opererats in. Såret sys ihop, antingen med självupplösande stygn eller stygn som ska tas bort efter tio dagar. Stygnen tas bort på en vårdcentral eller på den mottagning där venporten opererades in. Du får veta vilken sorts stygn som har använts innan du går hem.

De första dygnen efter operationen kan det kännas ömt och vara svullet omkring såret. Det ska gå över efter några dagar, och det brukar räcka att ta en receptfri värktablett. Över såret får du ett förband som du kan duscha med.

Att ha en venport

Venporten kan användas så fort den är inlagd. När såret har läkt behöver du inget förband och du kan bada, simma och basta om inte en nål är insatt i dosan. Ärret ska skyddas mot solstrålar det närmaste året. När venporten inte används behöver den inte skötas om på något särskilt sätt.

När venporten har opererats in kan det skava när du använder bilbälte. Då kan du lägga en hopvikt handduk eller en liten kudde mellan bröstkorgen och bältet. När du ska få behandling sätts en nål in i dosan. Nålen kan sitta i sju dagar täckt av ett förband. Därefter byts den eller tas bort. Tycker du att det är obehagligt att få ett stick kan du be att få lokalbedövningssalva på huden.

Varje gång en sjuksköterska sätter eller tar bort ett dropp eller tar ett blodprov genom venporten, ska du ligga ner så att luft inte kommer in i slangen.

En venport kan sitta kvar och användas i flera år, så länge som läkaren anser att det behövs. När venporten inte längre behövs tas den bort.

Komplikationer

Det är ovanligt, men om du har en venport kan du få komplikationer som till exempel infektioner eller en blodpropp. Du ska alltid kontakta vården om något av följander händer:

  • Du får feber eller känner dig sjuk.
  • Du blir svullen eller röd där venporten sitter.
  • Du får svårt att andas eller får ont i bröstet.
  • Du får ont när venporten används.
  • Du blir svullen på halsen eller i armen, speciellt på den sidan venporten är inlagd.

Om du har några frågor eller problem med venporten kan du kontakta en sjuksköterska.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet. Du har också möjlighet att få en fast läkarkontakt på vårdcentralen.

Du har rätt att förstå

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få information utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro. Om du inte talar svenska eller har en hörselnedsättning kan du ha rätt att få hjälp av en tolk.

Till toppen av sidan