Att få hjälpmedel

Byte av andningshjälpmedel från Philips i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Använder du andningshjälpmedlet CPAP, Bi-Level PAP eller en hemrespirator från Philips? Då behöver ditt hjälpmedel bytas ut. Region Skåne kontaktar dig när det är dags.

Det finns säkerhetsbrister i vissa andningshjälpmedel från Philips för behandling av exempelvis sömnapné eller andningssvikt. Philips har rapporterat problem med det skum som används som ljudisolering i apparaterna. Om skummet bryts ned kan plastpartiklar eller kemikalier utsöndras. Då finns det en risk att du andas in partiklarna.

De här hjälpmedlen har brister:

  • Philips CPAP
  • Philips Bi-Level PAP
  • hemrespiratorer från Philips Respironics.
Till toppen av sidan