Råd om läkemedel

Trafikfarliga läkemedel

En del läkemedel kan försämra ditt omdöme och sänka din reaktionsförmåga i trafiken. Grundregeln är att du själv måste bedöma om du kan köra bil trafiksäkert eller om läkemedlet påverkar dig så att du bör avstå.

Läs om hur du ska använda ditt läkemedel i bipacksedeln som följer med förpackningen. Du kan också fråga din läkare eller på ett apotek om ditt läkemedel påverkar körförmågan.

När ska jag inte köra bil?

Vissa läkemedel kan försämra ditt omdöme och göra dig ovanligt trött så att du reagerar långsammare. Du kan också få svårare att koncentrera dig. Det är särskilt viktigt att tänka på om du planerar att framföra ett fordon i trafiken. Dessa läkemedel kan också påverka din förmåga att sköta maskiner och riskfyllda arbeten.

Undvik att köra bil eller annat motorfordon om något av följande stämmer in på dig:

  • Du känner dig trött, yr eller svimfärdig.
  • Du reagerar långsammare än vanligt.
  • Du får besvär med syn eller hörsel.
  • Du har svårt att koncentrera dig eller följa med i samtal.
  • Du har svårt att komma ihåg saker.
  • Du har svårt att göra uppgifter som du i vanliga fall inte upplever som besvärliga.
  • Du känner dig stressad eller hyperaktiv.

Ansvaret är ditt

Enligt lagen är du själv ansvarig för att avgöra om du klarar av att köra bil. Det kan vara svårt att själv avgöra om du är lämplig som bilförare eller inte. Du är ändå skyldig att ta reda på hur just det läkemedel du tar påverkar dig. Kör aldrig bil i ett tillstånd när du själv, någon i omgivningen eller en läkare bedömt att du inte är lämplig som bilförare.

Läkemedel som kan påverka körförmågan

Läkemedel som kan påverka din reaktionsförmåga är bland annat sömnmedel, lugnande läkemedel, vissa hostmediciner och flera smärtstillande läkemedel. Andra exempel är blodtryckssänkande läkemedel som kan ge yrsel.

En del läkemedel mot allergi kan ge trötthet och vissa läkemedel som används för behandling av psykisk sjukdom kan ge både trötthet och yrsel. Det finns också vissa ögondroppar som kan påverka synen. Prata med din läkare om du besväras av biverkningar av ditt läkemedel.

Det är viktigt att du berättar för din läkare om du tar flera läkemedel samtidigt. Du ska inte avbryta en läkemedelsbehandling utan att först ha diskuterat det med din läkare.

Drograttfylleri

En del läkemedel är klassade som narkotika. Hit hör bland annat vissa lugnande läkemedel, vissa sömnmedel, medel mot adhd samt en del starka smärtlindrande läkemedel.

Alla bilförare som har narkotiska medel i kroppen kan dömas för drograttfylleri. Det gäller om du har tagit narkotikaklassade läkemedel utan läkares ordination. Det gäller också om du tagit narkotiska läkemedel enligt läkares ordination men blivit så påverkad att du kör trafikfarligt. Du har alltid ett eget ansvar att inte köra bil påverkad.

Risken är oftast störst i början av en ny behandling

Risken för att du ska reagera kraftigt på ett läkemedel är oftast störst i början av en ny eller ändrad behandling. Det vill säga innan kroppen har hunnit vänja sig vid läkemedlet. Därför ska du vara extra försiktig under de första dagarna eller veckorna av en behandling med ett nytt läkemedel. Var också uppmärksam om du ändrar dosen av ett läkemedel som du tagit förut.

Äldre är mer känsliga

När du blir äldre sker förändringar i kroppen som kan påverka effekten av många läkemedel. Dels förändras kroppens förmåga att omsätta läkemedel, det vill säga ta upp, fördela, bryta ner och utsöndra läkemedel. Dels blir olika organ i kroppen känsligare för läkemedel.

Du som är äldre är särskilt känslig för läkemedel. Detta gäller också biverkningarna av läkemedel.

Alkohol

Kör aldrig bil om du druckit alkohol. Du blir en olämplig bilförare om du bara druckit lite alkohol om du samtidigt tar vissa läkemedel.

Sömnmedel

Tänk på att om du har tagit sömnmedel sent på kvällen eller på natten kan det finnas kvar i kroppen nästa dag. Du kan känna av effekten av läkemedlet dagen efter och känna dig trött och dåsig.

Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel

Läkemedel som har sitt ursprung i naturen tillhör någon av grupperna naturläkemedel, växtbaserade läkemedel eller traditionella växtbaserade läkemedel. Även dessa läkemedel kan påverka din reaktion och körförmåga.

Mer på andra webbplatser

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Frågor om akuta förgiftningar

Giftinformationscentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar - dygnet runt, året runt. Här kan du läsa mer.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken. Anmäl här via en e-tjänst.

Har du koll på dina läkemedel?

Läkemedelsbehandling för äldre. Här kan du läsa mer.

Till toppen av sidan