Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid schizofreni och andra psykossjukdomar

Behandling vid psykoser består bland annat av antipsykotiska läkemedel och läkemedel mot sömnsvårigheter. Syftet med behandlingen är att lindra symtomen, och samtidigt minska risken för nya psykoser.

Den här texten handlar om läkemedelsbehandling av olika former av psykoser.

En psykos kan behöva behandlas på olika sätt. Efter en kortare, reaktiv psykos kan du behöva ta läkemedel upp till ett år. Vid en långvarig psykossjukdom som schizofreni behöver du läkemedel under en längre tid, ofta livet ut. 

Det är viktigt att du rådgör med din läkare innan du slutar ta antipsykotiska läkemedel. 

Till toppen av sidan