Läkemedel utifrån diagnos

Behandling av typ 1-diabetes

Behandlingen vid typ 1-diabetes består av att kontrollera blodsockervärdet och att ta insulin. Med insulin kan cellerna ta upp det socker som finns i blodet. En stor del i behandlingen är också att förstå hur blodsockervärdet påverkas av vad du äter och gör.

Person som håller i sin diabetespump.
Det finns olika hjälpmedel för att ta insulin. Men en insulinpump får du en jämn tillförsel av insulin.

Du behöver ta insulin resten av livet eftersom typ 1-diabetes inte går över. Insulin förstörs om det kommer i kontakt med maginnehållet. Därför måste insulinet sprutas in i kroppen med hjälp av insulinsprutor eller med en insulinpump.

Kortsiktigt är målet med behandlingen att undvika symtom som uppstår vid för höga eller för låga blodsockervärden. Blodsockervärdet är det mått som anger hur mycket socker du har i blodet.

Det långsiktiga målet med behandlingen är att förebygga komplikationer, till exempel skador i små och stora blodkärl.

Här kan du läsa mer om typ 1-diabetes hos barn och behandling av diabetes typ 1 hos barn.

Skåne

Beställ hjälpmedel för behandling av diabetes genom att logga in på 1177.se 

Har du fått förskrivna hjälpmedel för behandling av diabetes? Det kan vara till exempel en insulinpump eller sensor som mäter blodsockervärdet. Då kan du logga in på 1177.se för att beställa hem ditt hjälpmedel.

Gör så här: 

  1. Logga in på 1177.se och klicka på Övriga tjänster.
  2. Klicka på Beställ förskrivna förbrukningsprodukter. Där finns en sammanställning av de hjälpmedel som du kan beställa.

Så loggar du in på 1177.se

Du kan också ringa till kundtjänst för Hjälpmedel Skåne för att beställa. Ring 044 19 46 30.

Till toppen av sidan