Stöd och hjälp när ni kommit hem

Hemma med ett nyfött barn

Innehållet gäller Skåne

När du kommer hem med ditt nyfödda barn kommer ofta en del frågor som ni vill ha besvarade, och då är det viktigt att du vet vart du ska vända dig.

Hemma igen, med en ny familjemedlem

Barnmorskan Kristina Waldo berättar om första tiden efter förlossningen när ni har kommit hem med en ny familjemedlem.

Till toppen av sidan