Stöd och hjälp när ni kommit hem

Hemma med ett nyfött barn

Innehållet gäller Skåne

När du kommer hem med ditt nyfödda barn kommer ofta en del frågor som ni vill ha besvarade, och då är det viktigt att du vet vart du ska vända dig.

Hemma igen, med en ny familjemedlem

Barnmorskan Kristina Waldo berättar om första tiden efter förlossningen när ni har kommit hem med en ny familjemedlem.

Råd och stöd

De första sju dagarna efter förlossningen är ni välkomna att ringa till den BB-avdelning ni varit på. Där kan personalen ge råd och stöd för att stötta er som föräldrar i de frågor och funderingar ni har gällande barnet men också funderingar som handlar om din kropp efter en förlossning.

Att föda barn är en ansträngning för kroppen och så fort barnet har kommit ut börjar kroppen anpassa sig till att inte längre vara gravid. Efter förlossningen känner sig många mörbultade och det kan göra ont.

När en vecka har passerat ska ni istället kontakta den barnavårdscentral ni valt för rådgivning rörande barnet. Där får ni en sjuksköterska att ha direktkontakt med. I början kommer ni gå på flera hälsobesök på bvc för att få stöd i ert föräldraskap och för att följa barnets utveckling.

När du som mamma har frågor om din kropp och hälsa kan du kontakta den barnmorskemottagning du varit hos under graviditeten.

Extra hjälp med amning

Innan du och ditt barn lämnar BB tar personalen reda på hur det går med amningen. Om du önskar ytterligare hjälp och stöd finns det att få på avdelningen. De sju första dagarna efter förlossningen erbjuder BB-avdelningarna amningsstöd.

Därefter kan du vända dig till din barnavårdscentral när du behöver råd och stöd kring amning. 

Till toppen av sidan