Efter förlossningen

Födelseanmälan för nyfödda barn till papperslösa föräldrar

Innehållet gäller Skåne

Information till dig som är gravid eller nyligen har fött barn och är i Sverige utan giltigt tillstånd.

När ett barn föds i Sverige ska det nyfödda barnet och vem som är förälder till barnet registreras hos Skatteverket. Barnmorskan på förlossningen registrerar vem som är mamma till barnet genom en så kallad födelseanmälan. Det är viktigt för att du ska kunna bevisa att du är förälder till ditt barn.

Varför ska födseln registreras?

En födelseanmälan till Skatteverket måste göras för att du ska kunna:

  • ansöka om asyl för barnet
  • ansöka om pass för barnet
  • registrera barnet i ett annat land.

Med hjälp av informationen i en födelseanmälan skapar Skatteverket ett dokument som kallas registerutdrag. Registerutdraget är ditt bevis på att du har fött barn i Sverige och att du är förälder till ditt barn.

Hur går det till?

Det är barnmorskan på förlossningsavdelningen som skickar födelseanmälan till Skatteverket. För att kunna göra en födelseanmälan behöver barnmorskan skriva ner ditt namn och födelsedatum. Skatteverket meddelar inte andra myndigheter att barnet har fötts.

Det är bara barnmorskan på förlossningsavdelningen som kan registrera vem som är mamma till barnet.

Du kan även fråga din barnmorska på barnmorskemottagningen om du vill veta mer om hur en födelseanmälan går till.

Information om den andra föräldern

Du som inte är folkbokförd i Sverige behöver också fylla i en blankett som heter Komplettering till födelseanmälan (SKV 7560). I blanketten kan du fylla i information om den andra föräldern till barnet.

Så här får du blanketten

Blanketten finns på förlossningsavdelningen. Du som inte fyllt i blanketten på förlossningsavdelningen får den istället skickad med post till din adress, men då måste du ha meddelat din adress på förlossningsavdelningen. Du kan också hämta blanketten på ett av Skatteverkets servicekontor.

Hitta servicekontor (skatteverket.se)

Till toppen av sidan