Föräldraskap och relationen med barnet

Tre filmer med psykologen: Att bli förälder

Monica Lidbeck möter både barn och föräldrar i sitt arbete som psykolog för mödra- och barnhälsovården. Hon hjälper många föräldrar som söker stöd och råd i sitt föräldraskap. I filmerna delar hon med sig av sina tankar och erfarenheter kring att bli förälder.

Vardagen och relationer förändras

Psykolog Monica Lidbeck pratar om hur vardagen och relationerna förändras när du blir förälder.

Ett barn tar och ska ta mycket plats i livet. När du får barn får livet ett annat tempo. Det känns kanske inte som att det händer så mycket men du kan ändå ha fullt upp med de vardagliga rutinerna. Du kanske inte träffar människor på samma sätt som tidigare och en del tycker det känns tomt, tyst och lite tråkigt.

En del av oss behöver ha mycket aktivitet omkring oss för att må bra, andra mår bra av att bara vara. Det kan bli en stress om du tror att barnet behöver särskild stimulans i vardagen. Riktigt små barn behöver inte det. Det är fullt tillräckligt att försöka hitta en rytm i det vardagliga livet, kring mat och sömn och att möta barnets behov. Den omställningen tar tid, och ni behöver lära känna varandra.

Även en förälder som inte är hemma med barnet, kan tycka att det blir en svår omställning. Du behöver lägga energi och fokus på exempelvis jobbet fast du kanske helst skulle vilja vara med i utvecklingen hemma.

De flesta sover annorlunda och mindre och det kan påverka relationen till varandra.

Om ni är två eller flera som delar på föräldraskapet kan skillnader i hur ni ser på barn, relationer och uppfostran bli mer synliga än innan ni hade barn. Det kan till exempel bli diskussion om hur ni hanterar barnets behov av exempelvis närhet, och om hur mycket ni kan lämna barnet ifrån er.

När du känner svåra känslor

Psykolog Monica Lidbeck pratar om när du som nybliven förälder känner svåra känslor.

Som nybliven förälder kan du känna dig osäker kring hur du kommer att klara av ansvaret att ta hand om ett litet barn. Det kan till exempel kännas osäkert kring det praktiska, hur du sköter barnet. Andra kan känna sig besvikna över att inte känna kärlek till sitt barn. Eller känna sig besvikna över att inte vara lycklig. En del blir nedstämda och kan få en depression.

Att inte känna sig som förväntat kan väcka känslor av skam, skuld och ensamhet. Därför är det ofta bra att prata med någon du känner förtroende för.

Du kan alltid kontakta barnmorskemottagningen eller barnavårdcentralen, bvc. De är vana att möta föräldrar i olika situationer. Du kan få hjälp att reda ut saker och lättare kunna hantera saker som känns svåra. Personal på bvc frågar alla som har fött barn hur de mår, några veckor efter barnets födelse. På bvc finns också grupper för föräldrar, där du kan träffa andra som har andra eller liknande problem. Det kan göra att du känner dig mindre ensam.

Barn är olika och behöver olika saker av oss. Att sträva efter att det ska vara perfekt kan skapa stress hos både dig och ditt barn. Det räcker gott att vara en tillräckligt bra förälder. För att orka som förälder behöver du också ta hand om dig själv och göra sådant du tycker om. Lyssna på dina egna behov, för att också orka lyssna på barnets.

Förstå ditt barn och dig själv

Psykolog Monica Lidbeck pratar om hur du kan förstå ditt barn och dig själv.

Att bli förälder handlar om att möta ditt barn, och också dig själv. Det är utvecklande på så sätt att du kan upptäcka och utveckla nya sidor hos dig själv. Men det kan också vara utmanande. Relationen till barnet kan väcka känslor du inte har känt tidigare. Att bli förälder kan starta tankar kring din egen bakgrund och barndom. Det handlar ofta om tankar kring hur dina föräldrar var och hur du vill vara med ditt barn.

Att fundera kring sin barndom på ett nytt sätt kan skapa sorg, ilska och frustration. Kanske var dina föräldrar inte närvarande på ett sätt som du själv vill vara för ditt barn. Kanske har du känt dig övergiven eller utsatt, och vill ge ditt barn en större trygghet. Kanske hade du en överbeskyddande förälder och vill ge ditt barn en annan frihet och trygghet i sig själv.

En av de viktigaste uppgifterna du har som förälder är att lära känna ditt barn. Det handlar mycket om att lära dig tyda barnets signaler och förstå vad barnet behöver. Det gör du genom att lyssna, känna, se och fundera kring vad barnet försöker kommunicera. Du får prova dig fram för att se om du tolkar barnet rätt, om hen exempelvis är trött, hungrig eller vill ha närhet. Efter hand märker du vad som fungerar i en viss situation, till exempel när barnet gråter på ett visst sätt.

Du behöver inte förstå allt med en gång, kommunikationen är något som tar tid att utveckla. Ibland kan man som förälder vara så ivrig att vilja möta barnets behov att man kan bli lite för snabb. Då gäller det att vänta in barnet och låta barnet hinna utrycka sitt behov och svara på responsen.

Till toppen av sidan