15 000 kvinnor får möjlighet att göra sitt cellprov hemma

Innehållet gäller Skåne

Under september skickar Region Skåne ut ett självtest för gynekologisk cellprovtagning till 15 000 slumpmässigt utvalda kvinnor i Skåne. Provtagningen är frivillig och skickas till de kvinnor som annars skulle fått en kallelse till cellprovtagning på en barnmorskemottagning.

− Vi genomför just nu ett pilotprojekt som går ut på att få ännu fler kvinnor att göra en gynekologisk hälsokontroll för att tidigt kunna upptäcka cellförändringar. Vi vet att många kvinnor uteblir från besök hos barnmorska, kanske på grund av tidsbrist eller att man känner obehag inför undersökningen. Nu får de chansen att göra ett lika säkert cellprov hemma, säger Gunilla Bodelsson, verksamhetschef för Klinisk genetik och patologi.

Självtestet består av en bomullspinne för provtagning, provtagningsanvisning, transporthylsa och svarsbrev.

Till toppen av sidan