Vad är diabetes insipidus?

Fråga

Min syster har diabetes insipidus. För det mesta fungerar allt bra, men hon har vid tre tillfällen råkat ut för allvarliga symtom efter maginfluensa. Hon mår då mycket dåligt och skakar kraftigt och behöver sjukhusvård. Har ett blodtryck på 80/40.

Jag skulle vilja ha all information jag kan få kring diabetes insipidus och speciellt vad som händer i kroppen när hon blir dålig. Har också läst att narkos kan vara farligt. Hon har en operation som väntar - hur gör man då?

Svar

Diabetes insipidus är en hormonell sjukdom som beror på nedsatt produktion av ADH, antidiuretiskt hormon, som också kallas vasopressin. 

ADH/vasopressin, är ett hormon som ser till att njurarna bara släpper ut den mängd vatten som behövs. Balansen av vatten och salter i kroppen är mycket känslig och kan störas vid andra sjukdomstillstånd som maginfluensa, vilket kan leda till stora problem.

Det som kan hända om ADH-funktionen är nedsatt är att kroppen förlorar stora mängder vätska. Då ökar törsten. Men om det inte går att dricka tillräckligt för att ta igen vätskeförlusterna uppstår vätskebrist. Det kan leda till att blodvolymen minskar och att vätskeinnehållet i olika organ minskar, vilket bland annat hjärnan är känslig för.

Även operationer kan medföra att vätske- och saltbalansen påverkas och därför krävs extra noggrann övervakning vid ADH-brist. Dessutom innebär en operation en stress på kroppen och dess hormonsystem så att den normala funktionen kan förändras. Detta kan medföra ytterligare problem vid övervakningen av vätskebalansen. Narkospersonalen har rutiner för kontrollen av detta så det ska inte vara några risker för den som blir opererad.

Behandlingen vid diabetes insipidus är att tillföra Minirin. Det är ett läkemedel som har samma verkan som ADH/vasopressin. Det kan du antingen få som tabletter, nässprej, eller genom injektion. Lämplig dos utprövas i samråd med den behandlande läkaren.

Kenneth Nolkrantz, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan