AKTUELLT

Coronavirus – covid-19

Ett nytt coronavirus har upptäckts i Kina. Det ger symtom som feber och hosta och påminner om influensa. Sjukdomen kallas för covid-19.

Har du inte varit på resa i ett område där personer har blivit smittade av coronaviruset de senaste 14 dagarna, men har liknande symtom? Då är det inte sannolikt att du har fått covid-19.

Du kan söka information på 1177.se för råd vid andra sjukdomar och besvär som är vanliga, som influensa, feber, förkylning eller hosta.

När behöver jag kontakta vården?

Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in på dig:

  • Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Iran, Sydkorea eller Italien  i regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna eller Veneto.
  • Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, eftersom det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset.

Det nya coronaviruset kallas också för SARS-CoV-2. Du kan läsa mer och få svar på vanliga frågor om det pågående utbrottet på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Skåne

Beredskap i Region Skåne

Region Skåne följer kontinuerligt den information som kommer från Folkhälsomyndigheten, som i sin tur informeras av World Health Organization (WHO). Det finns riktlinjer för hur du tas omhand när det finns misstanke om att du kan ha blivit smittad. Riktlinjerna baseras på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om du har symtom - ring först

Har du har varit i områden med pågående smittspridning och insjuknar med ovan nämnda symtom ska du kontakta sjukvården genom att ringa telefonnummer 1177 eller din vårdcentral.

För att inte sprida en eventuell smitta vidare är det viktigt att du inte vistas i ett vanligt väntrum. Vid behov av vård hanteras du som patient enligt särskilda rutiner.

Information in English

You can find information in English and frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website.

Till toppen av sidan