AKTUELLT

Coronavirus – covid-19

Ett nytt coronavirus har upptäckts i Hubei-provinsen i Kina. Det ger symtom som feber och hosta och påminner om influensa. Sjukdomen kallas för covid-19.

Har du inte varit på resa i Kina de senaste 14 dagarna, men har liknande symtom? Då är det inte sannolikt att du har fått covid-19. Du kan söka information på 1177.se för råd vid andra sjukdomar och besvär som är vanliga, som influensa, feber, förkylning eller hosta.

Har du däremot varit i Kina under de senaste 14 dagarna och har symtom som feber, hosta eller andningsbesvär? Ring då telefonnummer 1177 för att få information om när och var du ska söka vård.

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset.

Det nya coronaviruset kallas också för SARS-CoV-2. Du kan läsa mer och få svar på vanliga frågor om det pågående utbrottet på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Skåne

Beredskap i Region Skåne

Region Skåne följer kontinuerligt den information som kommer från Folkhälsomyndigheten, som i sin tur informeras av World Health Organization (WHO). Det finns riktlinjer för hur du tas omhand när det finns misstanke om att du kan ha blivit smittad. Riktlinjerna baseras på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vad gör du om du har symtom?

Har du har varit i områden med pågående smittspridning och insjuknar med ovan nämnda symtom ska du kontakta sjukvården genom att ringa telefonnummer 1177 eller din vårdcentral.

För att inte sprida en eventuell smitta vidare är det viktigt att du inte vistas i ett vanligt väntrum. Vid behov av vård hanteras du som patient enligt särskilda rutiner.

Till toppen av sidan