AKTUELLT

Ett fall av mässling i Skåne

Innehållet gäller Skåne

En person i västra Skåne har insjuknat i mässling under senaste veckan. Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som är ovanlig i Sverige men vanligare utomlands.

Mässling är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. När mässling upptäcks hos en person i Sverige gör en läkare en så kallad smittspårning eller kontaktspårning. Då kartläggs de kontakter som den sjuka personen har haft. De som kan ha blivit smittade erbjuds undersökning och vaccin om det behövs.

Symtom på mässling

Vid mässling får du bland annat hög feber och utslag på kroppen. Sjukdomen kan bli allvarlig och ge följdsjukdomar som lunginflammation och öroninflammation.

De allra flesta barn vaccineras mot mässling vid 18 månaders ålder i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Därför är sjukdomen ovanlig i Sverige.

Alla bör ha skydd mot mässling, och det är extra viktigt inför resor utomlands.

 Här är de vanligaste symtomen:

  • Du får hög feber.
  • Du får torrhosta.
  • Dina ögon blir irriterade och ljuskänsliga.
  • Efter några dagar får du utslag. De är först ljusröda och blir sedan mörkare och flyter ihop. Utslagen brukar börja i ansiktet och sedan sprida sig till resten av kroppen.

Febern brukar försvinna inom fem till sex dagar efter att du har fått utslagen. Sedan tar det oftast ytterligare en vecka innan du är återställd. Det kan ta längre tid om du får en svårare infektion eller om du får någon följdsjukdom.

När och var ska du söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du misstänker att du eller någon närstående har fått mässling.

Ring alltid först

Eftersom mässling är så smittsamt ska du alltid ringa först till vårdmottagningen i stället för att åka direkt dit. Om du behöver träffa en läkare kan du då få gå direkt till ett undersökningsrum utan att först vänta i väntrummet. Då kan du undvika att andra smittas. Detta gäller också för sjuka barn.

Läs mer på 1177.se

Till toppen av sidan