AKTUELLT

Rapport om barn och ungas hälsovanor från Generation Pep

Innehållet gäller Skåne

Rörelse och annan fysisk aktivitet är bra för hälsan. Det gäller inte bara vuxna utan det är viktigt att barn och ungdomar också rör på sig. Årets rapport från Generation Pep visar att barn och ungdomar äter för dåligt och rör sig för lite.

Kroppen är byggd för rörelse. När du rör dig händer mycket i kroppen som gör att du känner dig piggare och starkare. Bland annat ökar blodcirkulationen och cellerna kan ta upp mer syre. Hjärnan påverkas också på flera sätt av fysisk aktivitet. Minne, inlärning, problemlösning och koncentrationsförmåga kan förbättras.

Ny rapport om barn och ungdomars hälsa

Generation Pep arbetar för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Ny rapport om barn och ungdomars hälsa släpptes den 3 april av Generation Pep. 

11 000 barn i åldrarna 4-17 år med deras vårdnadshavare har deltagit i hälsostudien där levnadsvanor kartläggs. Undersökningen visar att barn och ungdomar äter för dåligt och rör på sig för lite.

Generation Pep-rapporten 2019 visar bland annat:

  • Endast fyra av tio barn har angett att de äter grönsaker varje dag. 
  • Mer än var femte 7-9 åring sitter tre timmar eller mer framför skärm varje dag utanför lektionstid.
  • Flickor rör sig mindre än pojkar och tonåringar rör sig mindre än yngre barn.

Undersökningen visar även att hälsa i Sverige inte är jämlik utan socioekonomi, ålder och kön har inverkan på barn och ungas hälsa. Generation Pep står bakom hälsostudien tillsammans med Hjärt-Lungfonden. SOM-institutet vid Göteborgs Universitet har genomfört undersökningen. 

Läs mer om hälsostudien på webbplatsen för Generation Pep (extern länk). 

Till toppen av sidan