AKTUELLT

Åldersgränsen för gratis tandvård höjs till och med 23 år

Innehållet gäller Skåne

Åldersgränsen för gratis tandvård höjs i hela landet från den 1 januari 2019. Förändringen innebär att du som fyller 23 år under 2019 har rätt till gratis tandvård.

Beslutet om att höja åldersgränsen togs av riksdagen 2016. Höjningen har gjorts i tre steg. Det första steget togs 2017 då höjdes åldersgränsen för gratis tandvård till 21 år. Förra året höjdes gränsen till 22 år. Årets höjning är det sista steget.

Läs mer om fri tandvård för barn och unga 

Du som är över 23 år har rätt till ett statligt tandvårdsbidrag. Läs mer om tandvård när du är över 23 år. 

Till toppen av sidan