AKTUELLT

Bränder i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Det brinner på olika platser i landet och i Skåne, bland annat utanför Hästveda i Hässleholms kommun. Räddningstjänsten arbetar med att släcka bränderna och allmänheten uppmanas till försiktighet.

Vid torka ökar brandrisken i skog och mark. Gräsbränder kan sprida sig mycket snabbt och vara svåra att släcka. När det blåser kan elden spridas snabbt.

Är du osäker på brandrisken, kontakta räddningstjänsten i din kommun innan du eldar. De kan ge dig råd om eldning och besked om vilka regler som gäller just nu.

Symtom vid inandning av brandrök

Om du har andats in gas kan det dröja någon timme innan symtomen kommer.

Vanliga symtom är att du

  • får ont i huvudet
  • mår illa
  • får sveda i mun och hals
  • tycker det känns trångt i bröstet
  • hostar
  • blir hes.

När ska du söka vård?

Du ska ringa 112 om du har mycket svårt att andas eller om någon är medvetslös.

Du ska söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om du har andats in gas du tror är farlig och har något av ovanstående symtom.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Du kan även i mindre brådskande fall ringa Giftinformationscentralen dygnet runt på telefonnummer 010-456 67 00. De besvarar allmänna och förebyggande frågor om förgiftningar vardagar mellan klockan 9-17.

Läs mer om inandning av farlig gas

Till toppen av sidan