AKTUELLT

Förändrad vårdgaranti ska ge snabbare bedömning

Innehållet gäller Skåne

Från den 1 januari gäller en förändrad vårdgaranti. Den innebär att du ska få en medicinsk bedömning inom tre dagar från att du fått kontakt med vården. Bedömningen kan göras av till exempel en läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut.

Från den 1 januari gäller en förändrad vårdgaranti. Den innebär att du ska få en medicinsk bedömning inom tre dagar från att du fått kontakt med vården. Bedömningen kan göras av till exempel en läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut.

När du kontaktar vården görs en bedömning av vilket behov av vård som du har och hur du kan få hjälp. Utifrån den här bedömningen kan du erbjudas ett besök. Du kan också bli hänvisad till en annan mottagning som passar bättre för ditt besvär. Du kan även få råd om vad du kan göra själv.

Det här gäller enligt den nationella vårdgarantin:

  • Du ska få kontakt med primärvården samma dag som du söker vård.  Det kan till exempel vara ett telefonsamtal, ett besök eller ett videosamtal.
  • Du ska få en medicinsk bedömning av legitimerad vårdpersonal i primärvården inom tre dagar. Det kan till exempel vara en läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut.
  • Du ska få en tid för ett första besök inom den specialiserade vården inom 90 dagar, om du har fått en remiss. Det här gäller också om du har sökt vård på en öppen specialistvårdsmottagning.
  • Din behandling ska vara påbörjad inom 90 dagar. Det kan till exempel vara en operation om läkaren har beslutat det tillsammans med dig. 

Vårdgarantin styr inte om du ska få vård eller vilken vård du ska få.

Läs mer om vårdgarantin på 1177.se.

Till toppen av sidan