AKTUELLT

Nu sänks åldersgränsen för e-tjänsten Journalen till 16 år

Innehållet gäller Skåne

Nu sänks åldersgränsen i Skåne för ta del av din journal via nätet från 18 till 16 år. Det innebär att du som är 16 och 17 år kan läsa de journalanteckningar som är gjorda från 1 november 2018 och framåt.

Att få tillgång till din patientinformation genom 1177 Vårdguidens e-tjänst Journalen är ett viktigt steg för att stärka delaktigheten i vår vård.

Idag kan du läsa journalinformation via nätet från den offentliga vården och från vissa privata vårdgivare, däremot kan du inte ta del av information från förlossningsvården. Patienter inom Psykiatri Skåne kan se delar av journalanteckningar gjorda efter 28 sep 2015. Journaler för barn- och ungdomspsykiatri och rättspsykiatri visas inte idag.

Du har alltid rätt att ta del av hela din journal i pappersform, efter en menprövning. Det innebär att uppgifterna i journalen sekretessprövas för att kontrollera att de kan lämnas ut utan att någon tar skada.

I framtiden kommer ytterligare journalinformation att visas via nätet exempelvis provsvar, resultat från röntgen och journalanteckningar från barn- och ungdomspsykiatri samt rättspsykiatri.

Patientsäkerhet är viktigt

Ålderssänkningen genomfördes i övriga landet för ett år sedan. Region Skåne beslutade att vänta med ålderssänkningen för att först göra en riskanalys.

- Eftersom en yngre patientgrupp nu får tillgång till sin journal via nätet behövde vi först åtgärda de patientsäkerhetsrisker som framkom i riskanalysen, så att både patienter och medarbetare kan känna sig trygga, säger Peter Adolfsson på avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning.

Det innebär bland annat att nya rutiner tagits fram för journalföring vid våld i nära relationer.

För att skydda dig och dina journaluppgifter är det viktigt att du vet att du har möjlighet att:

  • försegla din journal – då stänger du av möjligheten att läsa journalanteckningarna via nätet, men vårdpersonal kan fortfarande läsa informationen via journalsystemen.
  • spärra din journal – då stänger du av möjligheten för vårdpersonal att läsa journalanteckningar om dig.
  • låsa din inloggning till e-tjänsterna – då kan varken du eller någon anhörig till dig logga in med dina inloggningsuppgifter och använda e-tjänsterna.

Läs mer på 1177.se

Läs din journal via nätet
Din journal
Så loggar du in på 1177.se

Till toppen av sidan