AKTUELLT

Förtroendet för 1177.se ökar

Innehållet gäller Skåne

Skåningarnas förtroende för 1177 Vårdguidens information på webben har ökat. Det visar Hälso- och sjukvårdsbarometern, en årlig undersökning av befolkningens syn på svensk hälso- och sjukvård.

Undersökningen görs på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Syftet är att fånga attity­der, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående. Den är därför ett viktigt verktyg i vårdens förbättringsarbete.

Olika delar av vården mäts

I undersökningen mäts förtroendet för olika delar av vården, som sjukhusen, vårdcentralerna och 1177 Vårdguiden. Och när det gäller just 1177 Vårdguiden har Region Skåne förbättrat sina resultat.

Av de tillfrågade skåningarna uppger 65 procent att de har mycket eller ganska stort förtroende för 1177.se – information och råd via webben. Det är en förbättring sedan förra mätningen då motsvarande siffra var 59 procent. Förtroendet för digitala vårdbesök är nytillkommen i mätningen. De här tjänsterna är så pass nya att det fortfarande råder en viss osäkerhet kring dem. Men glädjande är att skåningar är mer positiva än landet i stort.

Fortsatt fokus på utveckling

Det är positivt att förtroendet för 1177 vårdguiden hela tiden ökar. Region Skåne måste nu fortsätta att fokusera på de siffror som inte ser lika bra ut, till exempel rimliga väntetider. De tjänster som just nu utvecklas på 1177.se är en del av lösningen på dessa problem.

Mätningen visar också att åtta av tio skåningar anser sig ha tillgång till den vård de behöver, vilket pekar på att de trots problem med tillgänglighet ofta hittar rätt i vårdutbudet.

Till toppen av sidan