AKTUELLT

Information från BUP och rättspsykiatrin visas nu i journalen

Innehållet gäller Skåne

Den 4 februari får du, som är 16 år och äldre, möjlighet att ta del av journalinformation från barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och rättspsykiatrin.

När du loggar in på 1177.se kan du läsa journalinformation från barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och rättspsykiatrinsom som är skapad från och med den 4 februari 2019. Det innebär att information skapad tidigare inte visas. Journalinformation för psykiatrisk heldygnsvård visas med 28 dagars fördröjning för att visa omtanke för patientens förmåga att ta till sig informationen och för att undvika felaktiga tolkningar. Vuxenpsykiatrins patienter har haft möjlighet att läsa sin journalinformation sedan september 2015.

Ett viktigt steg mot ökad delaktighet

Information och kunskap om den egna sjukdomen och att vara delaktig i behandlingen, är en viktig del av all vård. Att kunna ta del av din journal på ett lättillgängligt sätt är därför ett viktigt steg mot ökad öppenhet, delaktighet och större patientinflytande i den psykiatriska vården.

Fler sätt att läsa din journal

Det finns flera sätt att läsa din journal på. Förutom via e-tjänsten Journalen på 1177.se kan du kontakta den mottagning eller avdelning där du har behandlats. Du kan även beställa utskrifter ur din journal från Region Skånes Journal- och arkivservice.

Läs mer på 1177.se
Läs din journal via nätet
Din journal

Till toppen av sidan