AKTUELLT I SKÅNE

Vaccinera dig mot influensa

Innehållet gäller Skåne

Varje år finns möjligheten för vaccination mot årets influensa. Många vårdcentraler i Skåne erbjuder drop-in-tider för vaccination. Du får ett bättre skydd mot influensa och du minskar risken att bli allvarligt sjuk om du vaccinerar dig.

Influensa är en infektion som du får av virus. Vanliga symtom på influensa är feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont och hosta. Influensavirus kommer till Sverige varje år, oftast under vinterhalvåret.

Influensaviruset smittar ofta genom luften när någon som är sjuk hostar, nyser eller andas ut. Viruset kan också spridas genom att du tar i hand med någon som är sjuk och som har viruset på sina händer.

Vissa personer rekommenderas vaccination

Varje år finns möjligheten för vaccination mot årets influensa. Du får ett bättre skydd mot influensa och du minskar risken att bli allvarligt sjuk om du vaccinerar dig.

Vissa personer har större risk att bli allvarligt sjuka om de får influensa eller en följdsjukdom av influensan. De rekommenderas att vaccinera sig mot influensa varje år. Det gäller dig som är äldre än 65 år och dig som till exempel har en hjärtsjukdom, lungsjukdom, diabetes eller ett starkt nedsatt immunförsvar. Det gäller också dig som är gravid.

Vaccination mot influensa i Skåne

Årets influensavaccination startar den 19 november. Många vårdcentraler i Skåne erbjuder drop-in-tider för vaccination mot influensa. Vaccinationen är gratis för dig som har större risk att bli allvarligt sjuk. För övriga kostar det 140 kronor i Skåne.

Du behöver inte gå till den vårdcentral där du är listad. Alla drop-in-tider hos vårdcentraler i Skåne finns på sidan Vaccination mot influensa i Skåne.

 

 

Till toppen av sidan