AKTUELLT I SKÅNE

Nu öppnar den skånska vården för säkra besök

Innehållet gäller Skåne

Från och med den 1 oktober öppnar den skånska vården för besökare och för patienter som behöver ta med sig en person till ett besök i vården. Men det innebär inte att det är fritt fram för besök.

Det generella besöksförbud som har gällt sedan 12 mars tas bort från och med den 1 oktober. Men man måste fortfarande vara väldigt försiktig vid besök för att inte öka risken för spridning av covid-19.

Olika lokala förutsättningar ger olika möjligheter för besök

Möjligheterna för besök skiljer sig åt mellan de olika mottagningarna och avdelningarna. Det beror bland annat på hur infektionskänsliga patienterna som vårdas är. Det är även olika hur lokalerna ser ut och vilka möjligheter som finns för att genomföra besök utan risk för smittspridning. Vissa mottagningar och vårdavdelningar tar inte emot besökare alls.

Gemensamt för alla verksamheter är att du som har symtom som kan vara covid-19 inte får besöka eller följa med en patient i vården. Du får inte heller komma på besök om någon i ditt hushåll har covid-19.

Ta reda på vad som gäller inför ditt besök

Innan du besöker vården behöver du ta reda på vad som gäller på den mottagning eller avdelning som du tänkt besöka. Läs på kontaktsidorna vad som gäller just där, och kontakta mottagningen om du är osäker på vad som gäller.

Hitta mottagning och kontaktuppgifter

Viktigt att alla hjälps åt att följa riktlinjerna

För dig som ska besöka någon i vården eller följa med en patient är det viktigt att tänka på det här:

  • Du får inte ha symtom som kan vara covid-19.
  • Du får inte komma på besök om någon i ditt hushåll har covid-19.
  • Du ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om handhygien. Tvätta händerna ofta och desinfektera händerna direkt före och efter besöket.
  • Du ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd till personal, andra patienter och om även till patienten som besöket gäller om du kan.
Till toppen av sidan