Aktuellt i Skåne

Skärpta nationella råd för att minska smittspridningen

Innehållet gäller Skåne

Sedan 14 december gäller nationella råd för att minska smittspridningen av covid-19. Råden gäller hela Sverige och har ersatt de lokala skärpta råden som tidigare fanns i Skåne.

Folkhälsomyndigheten har tagit beslut om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd. Råden gäller sedan den 14 december i hela landet och ersatte de lokala skärpta råden som tidigare fanns i Skåne. 

De nationella råden har vissa anpassningar i Skåne utifrån hur smittspridningen ser ut här. 

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra. Hjälp till att minska smittspridningen av covid-19 genom att följa råden.  

Till toppen av sidan