Aktuellt i Skåne

Graviditetsenkäten visar att kvinnor i Skåne är nöjda med vården

Innehållet gäller Skåne

Du som är gravid eller nyss har fött barn har möjlighet att delta i en enkät kallad Graviditetsenkäten. I den får du svara på frågor om hur du upplever vården under graviditet, efter förlossning och ett år efter förlossning. Målsättningen med enkäten är att öka kunskapen om vårdens kvalitet utifrån kvinnornas perspektiv.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har sammanställt de första resultaten i två rapporter. Resultaten är från perioden 1 december 2020 till 31 mars 2021. Nära 52 000 kvinnor i hela landet svarade på Graviditetsenkäten under den perioden, och i Skåne har över 7 000 kvinnor svarat på den. 

Enkätsvaren ska leda till förbättringar för kvinnor i Skåne

Enkäten visar exempelvis att 6 av 10 kvinnor anser att de får den information de behöver om vad de kan vänta sig under förlossning och av vården och återhämtningen efteråt.

– Vi ser behov av fortsatt viktigt utvecklingsarbete vad gäller eftervården. Att vara gravid och föda barn är en stor livshändelse. Målsättningen är att eftervården ska vara trygg och att den nyblivna mamman känner att hon får fortsatt stöd, säger Fredrika Lissdaniels, hälso- och sjukvårdsstrateg i Region Skåne. 

Ett särskilt bra resultat i Region Skåne är att drygt nio av tio kvinnor känner sig trygga med barnmorskan på mödrahälsovården.  

– Det är glädjande att så många kvinnor valt att svara på enkäten. Graviditetsenkäten ger blivande och nyblivna mammor en röst och en möjlighet att påverka vården. Vi är glada att många är nöjda med vården och bemötandet, men vi är inte framme än. Här ger kvinnornas perspektiv nya och fördjupade insikter, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör. 

 

Till toppen av sidan